22 SIERPNIA 2018
ROSJA

Więzienie zamienione na areszt domowy

Więzienie zamienione na areszt domowy

Dwaj bracia, na których niedawno nałożono areszt domowy, ze swoimi prawnikami. Od lewej: adwokat Witalij Swincow, Władimir Koczniew, Aleksandr Suworow i adwokat Egiazar Czernikow

Dnia 3 sierpnia 2018 roku sędzia Inna Jangubajewa z Leninskiego Sądu Rejonowego w Orenburgu (Rosja) postanowiła o nałożeniu aresztu domowego na braci Władimira Koczniewa i Aleksandra Suworowa. Od 78 dni przebywali oni w areszcie śledczym. Tego samego dnia Sąd Okręgowy w Magadanie zamienił bratu Konstantinowi Pietrowowi areszt śledczy (w którym przebywał 64 dni) na areszt domowy. Cieszymy się, że ci trzej nasi bracia wyszli na wolność, ale nie zmienia to faktu, że wciąż trwają ich procesy sądowe i grozi im wyrok do 10 lat więzienia.

W dniu 16 sierpnia w całej Rosji w areszcie domowym przebywało 9 Świadków, a 25 było pozbawionych wolności. 30 innych braci i sióstr musiało podpisać zobowiązanie do niewyjeżdżania z miejsca zamieszkania bez uzyskania zgody miejscowych władz. Nie ustajemy w modlitwach za naszych współwyznawców, którzy znoszą takie trudności w Rosji (2 Koryntian 1:11).