12 LIPCA 2018
JAPONIA

Powodzie w zachodniej Japonii

Powodzie w zachodniej Japonii

W zachodniej Japonii obfite opady doprowadziły do niszczycielskich powodzi i osunięć ziemi. Zginęło co najmniej 169 osób, a ponad 255 000 domów wciąż jest pozbawionych dostępu do czystej wody.

W tej klęsce żaden Świadek Jehowy nie stracił życia, ale 200 naszych współwyznawców zostało ewakuowanych. Jedna siostra została ranna i trafiła do szpitala, gdzie dochodzi do siebie. Co najmniej 103 domy naszych braci zostały uszkodzone, a jeden został całkowicie zniszczony. Oprócz tego wezbrane wody uszkodziły 11 Sal Królestwa i 1 Salę Zgromadzeń.

Utworzono cztery Komitety Pomocy Doraźnej (KPD), które udzielają poszkodowanym braciom i siostrom pokrzepienia i biblijnych zachęt, a także niosą im niezbędną praktyczną pomoc — dostarczają żywność, odzież i wodę pitną. KPD zorganizują także długoterminową pomoc, polegającą na sprzątaniu, dezynfekcji i naprawie uszkodzonych domów naszych braci.

Modlimy się za naszych braci i siostry dotkniętych tą klęską w Japonii i wyczekujemy czasów, gdy Jezus wykorzysta swoją moc, by na trwałe uwolnić ziemię od takich kataklizmów (Mateusza 8:26, 27).