Przejdź do zawartości

Przedstawienia

Pobierz nagrania pouczających przedstawień opartych na Biblii i dowiedz się czegoś więcej o ważnych postaciach i wydarzeniach z Pisma Świętego. Dostępne są także nagrania w językach migowych.

Wybierz z listy język i kliknij „Szukaj”, żeby sprawdzić, jakie słuchowiska są w nim dostępne. Aby znaleźć słuchowisko, wpisz fragment jego tytułu.

WIDOK
Tabela
Lista

„Nie zawiodło ani jedno słowo”

„Nie zostawiajcie miejsca Diabłu”

„Zważaj na zdumiewające dzieła Boże”

Przygotuj serce na nadchodzące próby

‛Chodźmy dzięki wierze, a nie dzięki widzeniu’

Czym jest prawdziwa miłość?

Młodzi — bądźcie roztropni i mądrzy

„Te słowa (...) mają być w twoim sercu”