SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO | DZIEJE 25, 26

Paweł odwołuje się do Cezara i daje świadectwo królowi Herodowi Agryppie

Paweł odwołuje się do Cezara i daje świadectwo królowi Herodowi Agryppie

25:11; 26:1-3, 28

Mimo że nie musimy obawiać się, co powiedzieć, gdy będziemy „ciągani przed namiestników i królów”, to powinniśmy być „gotowi bronić swojej nadziei” przed każdym, kto żąda od nas jej uzasadnienia (Mt 10:18-20; 1Pt 3:15). Jak możemy naśladować przykład Pawła, jeśli przeciwnicy „w majestacie prawa sprowadzają udrękę”? (Ps 94:20).

  • Żeby bronić dobrej nowiny, korzystamy z dostępnych środków prawnych (Dz 25:11)

  • Podczas rozmowy z przedstawicielami władzy okazujemy im szacunek (Dz 26:2, 3)

  • Jeżeli to stosowne, wyjaśniamy, jak prawdy biblijne zmieniły na lepsze nasze życie oraz życie innych osób (Dz 26:11-20)