21-27 stycznia

DZIEJE 25, 26

21-27 stycznia
 • Pieśń 137 i modlitwa

 • Uwagi wstępne (3 min lub mniej)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

 • Paweł odwołuje się do Cezara i daje świadectwo królowi Herodowi Agryppie(10 min):

  • Dz 25:11 — Paweł skorzystał z przysługującego mu prawa i odwołał się do Cezara (bt s. 198, ak. 6)

  • Dz 26:1-3 — Paweł po mistrzowsku bronił prawdy przed królem Herodem Agryppą (bt ss. 198-201, ak. 10-16)

  • Dz 26:28 — Słowa Pawła zrobiły na królu ogromne wrażenie (bt s. 202, ak. 18)

 • Wyszukujemy duchowe skarby (8 min):

  • Dz 26:14 — Czym jest oścień? (nwtsty, materiały do studium: „wierzgając przeciw ościeniom”; nwt, słowniczek pojęć: „Oścień”)

  • Dz 26:27 — Przed jakim dylematem stanął król Agryppa, kiedy Paweł zapytał go, czy wierzy prorokom? (w03 15.11 s. 16, ak. 14)

  • Czego nauczyłeś się o Jehowie z fragmentu Biblii czytanego w tym tygodniu?

  • Jakie inne duchowe skarby odkryłeś w tym fragmencie?

 • Czytanie Biblii (4 min lub mniej): Dz 26:1-11 (th lekcja 5)

ULEPSZAJMY SWĄ SŁUŻBĘ

 • Pierwsze odwiedziny — film (5 min): Po odtworzeniu filmu omówcie go.

 • Pierwsze odwiedziny (3 min lub mniej): Skorzystaj ze schematu rozmowy. (th lekcja 2)

 • Pierwsze odwiedziny (4 min lub mniej): Skorzystaj ze schematu rozmowy. Następnie wprowadź książkę Czego nas uczy Biblia? (th lekcja 3)

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA