14-20 stycznia

DZIEJE 23, 24

14-20 stycznia
 • Pieśń 131 i modlitwa

 • Uwagi wstępne (3 min lub mniej)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

 • Oskarżony, że jest jak zaraza i że wznieca rebelie(10 min):

  • Dz 23:12, 16 — Spisek na życie Pawła się nie powiódł (bt s. 191, ak. 5, 6)

  • Dz 24:2, 5, 6 — Mówca publiczny Tertullus oskarżył Pawła przed rzymskim namiestnikiem (bt s. 192, ak. 10)

  • Dz 24:10-21 — Paweł taktownie odpowiedział na zarzuty i śmiało dał świadectwo (bt ss. 193, 194, ak. 13, 14)

 • Wyszukujemy duchowe skarby (8 min):

  • Dz 23:6 — Dlaczego Paweł nazwał siebie faryzeuszem? (nwtsty, materiały do studium: „Jestem faryzeuszem”)

  • Dz 24:24, 27 — Kim była Druzylla? (nwtsty, materiały do studium [Dz 24:24]: „Druzyllą”)

  • Czego nauczyłeś się o Jehowie z fragmentu Biblii czytanego w tym tygodniu?

  • Jakie inne duchowe skarby odkryłeś w tym fragmencie?

 • Czytanie Biblii (4 min lub mniej): Dz 24:10-21 (th lekcja 5)

ULEPSZAJMY SWĄ SŁUŻBĘ

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

 • Pieśń 143

 • Sprawozdanie roczne ze służby (15 min): Przemówienie starszego. Najpierw odczytaj list z Biura Oddziału dotyczący sprawozdania z działalności w poprzednim roku służbowym. Następnie przeprowadź wywiad z wybranymi wcześniej głosicielami, którzy w zeszłym roku mieli ciekawe przeżycia w służbie.

 • Zborowe studium Biblii (30 min): lv 9:7-12 i ramka 1 (po ak. 10)

 • Powtórka i zapowiedź następnego zebrania (3 min)

 • Pieśń 61 i modlitwa