Jak poprowadzić rozmowę

Jak poprowadzić rozmowę

BÓG MA DLA NAS DOBRĄ NOWINĘ!

Pytanie: Niektórzy ludzie uważają, że Biblia jest przestarzała. Inni, że nadal ma wartość. A jakie jest pani zdanie?

Werset: 2Tm 3:16, 17

Propozycja: Na tej płycie w rozdziale 11 wyjaśniano jakich praktycznych rad udziela Biblia.

UCZMY INNYCH PRAWDY

Pytanie: Na świecie jest wiele nienawiści i wybucha coraz więcej wojen. A czy wie pan, że takie warunki dawno temu przepowiedział Jezus?

Werset: Mt 24:7, 14

Prawda: Proroctwa biblijne wskazują, że żyjemy w czasie końca. Jest to jednak dobra nowina, ponieważ oznacza, że wkrótce nadejdą lepsze czasy.

MÓJ POMYSŁ

Pytanie:

Werset:

Propozycja: