4-10 stycznia

2 KRONIK 29-32

4-10 stycznia
 • Pieśń 114 i modlitwa

 • Uwagi wstępne (3 min lub mniej)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

 • Wielbienie Boga wymaga wysiłku(10 min):

  • 2Kn 29:10, 11, 15-17 — Ezechiasz podejmuje zdecydowane działania, by przywrócić czyste wielbienie

  • 2Kn 30:5, 6, 10-12 — Ezechiasz zaprasza wszystkich na święto

  • 2Kn 32:25, 26 — Ezechiasz postępuje wyniośle, ale potem okazuje pokorę (w05 15.10 s. 25, ak. 20)

 • Wyszukujemy duchowe skarby (8 min):

  • 2Kn 29:11 — Jaki przykład dał Ezechiasz, jeśli chodzi o ustalanie priorytetów? (w13 15.11 s. 17, ak. 6, 7)

  • 2Kn 32:7, 8 — Jak najlepiej możemy się przygotować na przyszłe trudności? (w13 15.11 s. 20, ak. 17)

  • Czego uczy mnie o Jehowie fragment Biblii czytany w tym tygodniu?

  • Które myśli mogę wykorzystać w służbie kaznodziejskiej?

 • Czytanie Biblii: 2Kn 31:1-4 (4 min lub mniej)

ULEPSZAJMY SWĄ SŁUŻBĘ

 • Prowadzenie rozmów w tym miesiącu (15 min): Omówienie z udziałem obecnych. Odtwórz pierwszy z filmów Proponowanie „Strażnicy”. Przedyskutujcie najważniejsze elementy. Podkreśl, jak głosiciel przygotował grunt pod odwiedziny ponowne. Następnie tak samo omówcie drugi film dotyczący proponowania Strażnicy oraz trzeci, dotyczący broszury. Zwróć uwagę na myśli z artykułu „Jak prowadzić studium za pomocą broszury Bóg ma dobrą nowinę”. Zachęć głosicieli, by przygotowali swoją propozycję i zapisali ją pod nagłówkiem „Mój pomysł”.

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

 • Pieśń 127

 • Budowanie i utrzymywanie miejsc wielbienia Boga to zaszczyt(15 min): Omówienie z udziałem obecnych. Poproś osoby, które brały udział w budowie Sali Królestwa, żeby opowiedziały o radości, jakiej zaznały. Przeprowadź krótki wywiad z bratem, który koordynuje prace porządkowe i naprawy w Sali Królestwa. Spytaj o lokalne ustalenia.

 • Zborowe studium Biblii: bm 13 (30 min)

 • Powtórka i zapowiedź następnego zebrania (3 min)

 • Pieśń 142 i modlitwa

  Przypomnienie: Najpierw należy odtworzyć nagranie nowej pieśni, a dopiero za drugim razem zaśpiewać ją całym zborem.