Jak poprowadzić rozmowę

Jak poprowadzić rozmowę

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIA (inv)

Propozycja: Chciałbym pana zaprosić na bezpłatny wykład biblijny w języku migowym. Będzie on wygłoszony w Sali Królestwa, czyli naszym miejscu spotkań religijnych. [Wręcz zaproszenie, zwróć uwagę na czas i miejsce zebrania w weekend oraz podaj temat wykładu].

Pytanie: Czy kiedyś był już pan w Sali Królestwa? [Jeśli to stosowne, pokaż film Co się dzieje w Sali Królestwa?]

UCZMY INNYCH PRAWDY

Pytanie: Co się dzieje z człowiekiem po śmierci?

Werset: Jn 11:11, 14

Prawda: Kiedy człowiek umiera, przestaje istnieć. Nie musimy więc bać się tego, co nas spotka po śmierci. Jezus przyrównał śmierć do snu. Podobnie jak w wypadku Łazarza, „obudzi” on naszych bliskich, żeby znowu żyli na ziemi (Hi 14:14).

MÓJ POMYSŁ

Pytanie:

Werset:

Propozycja: