Jak poprowadzić rozmowę

Jak poprowadzić rozmowę

TWOJA RODZINA MOŻE BYĆ SZCZĘŚLIWA (hf)

Wstęp: Pokazujemy krótki film dotyczący życia rodzinnego. [Odtwórz prezentację broszury Twoja rodzina może być szczęśliwa].

Propozycja: Jeżeli chciałaby pani przeczytać wspomnianą broszurę, mogę pani wręczyć bezpłatny egzemplarz albo pokazać, jak pobrać ją z serwisu internetowego.

UCZMY INNYCH PRAWDY

 

Pytanie: Czy możemy się dowiedzieć, co przyniesie przyszłość?

Werset: Iz 46:10

Prawda: Bóg wyjawia przyszłość w swoim Słowie, Biblii.

MÓJ POMYSŁ

 

Pytanie:

Werset:

Propozycja: