Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Jak poprowadzić rozmowę

Jak poprowadzić rozmowę

SŁUCHAJ BOGA

Pytanie: Dawno temu Jezus był tu na ziemi, potem poszedł do nieba. Co on teraz tam robi?

Werset: Dn 7:14

Propozycja: Jezus będzie rządził już zawsze. A co ludziom dadzą jego rządy? Zobacz [ll 9:4] Jezus sprawi, że wszyscy będą szczęśliwi.

 

UCZMY INNYCH PRAWDY

Pytanie: Od czego zależy szczęście w małżeństwie?

Werset: Ef 5:33

Prawda: Mąż i żona są szczęśliwi, gdy darzą się miłością i szacunkiem.

 

MÓJ POMYSŁ

Pytanie:

Werset:

Propozycja: