Jak poprowadzić rozmowę

Jak poprowadzić rozmowę

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIBLIĘ? (film)

Wstęp: Pokazujemy dzisiaj krótki film, który wyjaśnia, gdzie można znaleźć satysfakcjonujące odpowiedzi na ważne pytania życiowe. [Odtwórz film].

Propozycja: W tej książce wyjaśniono na podstawie Biblii, w jaki sposób Bóg rozwiąże problemy tego świata. [Zaproponuj książkę Czego uczy Biblia?].

UCZMY INNYCH PRAWDY

Pytanie: Czy zgodzi się pani, że to proroctwo biblijne opisuje obecną sytuację na świecie?

Werset: 2Tm 3:2

Prawda: Skoro to proroctwo o dniach ostatnich spełnia się na naszych oczach, możemy być pewni, że spełnią się także proroctwa o lepszej przyszłości.

MÓJ POMYSŁ

Pytanie:

Werset:

Propozycja: