Głoszenie dobrej nowiny kobiecie zbierającej herbatę, Kamerun