Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Jak poprowadzić rozmowę

Jak poprowadzić rozmowę

CO JEST KLUCZEM DO SZCZĘŚCIA W RODZINIE? (T-32)

Pytanie: Czy Pana zdaniem szczęście w rodzinie zależy od miłości, pieniędzy, czy czegoś innego?

Werset: Łk 11:28

Propozycja: W tej publikacji wyjaśniono, co te słowa mogą oznaczać dla pańskiej rodziny i dlaczego wierzyć temu, co mówi Biblia.

UCZMY INNYCH PRAWDY

Pytanie: Ludzie od wieków zastanawiają się nad pytaniami takimi jak: „Skąd pochodzimy i po co tu jesteśmy?” Jakie jest Pana zdanie?

Werset: Obj 4:11

Prawda: Ponieważ życie jest darem od Boga, powinniśmy je szanować i okazywać wdzięczność za ten dar.

MÓJ POMYSŁ

Pytanie:

Werset:

Propozycja: