Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Znajdź odpowiedzi na poniższe pytania

Znajdź odpowiedzi na poniższe pytania
  1. Dlaczego nie jest łatwo ‛czynić to, co szlachetne’? (1 Piotra 5:8; Rzym. 12:2; Rzym. 7:21-25)

  2. Czym jest ‛sianie ze względu na ciało’ i jak możemy tego unikać? (Gal. 6:8)

  3. Komu powinniśmy wyświadczać dobro? (Gal. 6:10)

  4. Jak możemy ‛siać ze względu na ducha’? (Gal. 6:8)

  5. Co będziemy żąć, jeśli się nie znużymy? (Gal. 6:9)