Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Znajdź odpowiedzi na poniższe pytania

Znajdź odpowiedzi na poniższe pytania
  1. Czym jest „prawo Chrystusowe”? (Gal. 6:2)

  2. Jak możemy spełniać prawo Chrystusowe, gdy nie widzą nas inni ludzie? (1 Kor. 10:31)

  3. Jak możemy spełniać prawo Chrystusowe w służbie kaznodziejskiej? (Łuk. 16:10; Mat. 22:39; Dzieje 20:35)

  4. Co sprawia, że prawo Chrystusowe przewyższa Prawo Mojżeszowe? (1 Piotra 2:16)

  5. Jak małżonkowie i rodzice mogą spełniać prawo Chrystusowe w rodzinie? (Efez. 5:22, 23, 25; Hebr. 5:13, 14)

  6. Jak można spełniać prawo Chrystusowe w szkole? (Ps. 1:1-3; Jana 17:14)

  7. Jak możemy miłować się wzajemnie, tak jak Jezus nas umiłował? (Gal. 6:1-5, 10)