Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie

Wprowadzenie

Bóg jest naszym kochającym Ojcem (1 Piotra 5:6, 7)

Bóg, nasz Stwórca, bardzo się o nas troszczy. Każdy mądry i kochający ojciec udziela swoim dzieciom rad i tak samo Bóg wskazuje ludziom na całym świecie najlepszy sposób życia.

Przekazuje nam cenną wiedzę, która napełnia nas radością i nadzieją.

Jeśli będziesz słuchał Boga, On będzie cię prowadził i chronił. Pomoże ci też radzić sobie z problemami.

Ale to nie wszystko — będziesz mógł żyć wiecznie!

Bóg zachęca nas: ‛Słuchajcie, a pozostaniecie przy życiu’ (Izajasza 55:3)