CZĘŚĆ 9

Kiedy ziemia stanie się rajem?

Kiedy ziemia stanie się rajem?

Problemy na ziemi wskazują, że wkrótce zapanuje tu Królestwo Boże (Łukasza 21:10, 11; 2 Tymoteusza 3:1-5)

W Biblii zapowiedziano wiele rzeczy, które dzieją się właśnie dzisiaj. Ludzie mieli kochać pieniądze i przyjemności oraz być okrutni i nieposłuszni rodzicom.

Miały występować potężne trzęsienia ziemi, wojny, braki żywności i różne choroby. Wszystko to obserwujemy w naszych czasach.

Poza tym Jezus zapowiedział, że po całej ziemi będzie głoszona dobra nowina o Królestwie (Mateusza 24:14).

Królestwo Boże usunie całe zło (2 Piotra 3:13)

Jehowa wkrótce zgładzi wszystkich niegodziwców.

Szatan i demony zostaną ukarani.

Ludzie posłuszni Bogu ocaleją i będą żyć w sprawiedliwym nowym świecie. Zniknie strach. Wszyscy będą sobie nawzajem ufać i darzyć się miłością.