CZĘŚĆ 12

Jak prowadzić szczęśliwe życie rodzinne?

Jak prowadzić szczęśliwe życie rodzinne?

Kluczem do szczęścia w rodzinie jest miłość (Efezjan 5:33)

Według zasad Bożych małżeństwo powinno być związkiem jednego mężczyzny i jednej kobiety.

Kochający mąż jest dla żony czuły i wyrozumiały.

Żona powinna współpracować z mężem.

Dzieci powinny być posłuszne rodzicom.

Bądź życzliwy i wierny, a nie okrutny i nielojalny (Kolosan 3:5, 8-10)

Słowo Boże mówi, że mąż powinien kochać żonę jak własne ciało, a żona powinna mieć głęboki szacunek dla męża.

Seks poza obrębem małżeństwa jest czymś złym. Trzeba być wiernym swojemu współmałżonkowi.

Biblia uczy rodziny, jak osiągnąć szczęście.