PYTANIE 1

Kim jestem?

Kim jestem?

DLACZEGO POŚWIĘCIĆ TEMU UWAGĘ

Gdy wiesz, kim jesteś, i masz ustalony system wartości, będziesz dokonywać mądrych wyborów nawet w obliczu presji.

CO BYŚ ZROBIŁ?

Wyobraź sobie następującą sytuację: Agata jest na imprezie od jakichś 10 minut. Nagle słyszy za sobą znajomy głos.

„No co tak stoisz?”

Gdy się odwraca, widzi Monikę, która trzyma dwie otwarte butelki. Od razu rozpoznaje, że jest w nich alkohol. Monika podsuwa jej jedną butelkę i mówi: „Chyba nie jesteś za młoda, żeby się trochę zabawić?”.

Agata jest niepełnoletnia i wolałaby odmówić, ale nie chce przy koleżance wyjść na nudziarę. Poza tym Monika to porządna dziewczyna. Skoro ona pije, chyba nie jest to aż takie złe. Agata myśli sobie: „To tylko alkohol — przecież nie chodzi o branie narkotyków”.

Gdybyś się znalazł na miejscu Agaty, co byś zrobił?

POMYŚL!

Żeby w takiej sytuacji postąpić mądrze, musisz mieć ukształtowaną tożsamość. Chodzi o świadomość tego, kim się jest i jakie wyznaje się wartości. Uzbrojony w tę wiedzę, masz siłę kontrolować swoje życie, zamiast pozwalać, żeby kontrolowali je inni (1 Koryntian 9:26, 27).

Jak możesz zbudować takie poczucie własnej tożsamości? Na dobry początek odpowiedz sobie na podane dalej pytania.

1 JAKIE MAM ATUTY?

Świadomość posiadanych umiejętności i zalet wzmocni twoje poczucie własnej wartości.

PRZYKŁAD BIBLIJNY: Apostoł Paweł napisał: „Nawet jeśli jestem niewprawny w mowie, to na pewno nie pod względem poznania” (2 Koryntian 11:6). Dzięki dokładnemu zrozumieniu natchnionych Pism Paweł pozostał niezachwiany, mimo że niektórzy podważali jego autorytet. Nie pozwolił, żeby ich krytyka osłabiła w nim poczucie własnej wartości (2 Koryntian 10:10; 11:5).

PRZEANALIZUJ SIEBIE: Zapisz jakiś swój talent albo umiejętność.

Teraz zanotuj jakąś cechę, która jest twoją mocną stroną. (Może na przykład jesteś troskliwy, hojny, godny zaufania, punktualny).

2 JAKIE MAM SŁABOŚCI?

Łańcuch jest tylko tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo. Podobnie gdybyś pozwolił, żeby słabości wzięły nad tobą górę, twoje poczucie tożsamości szybko by ucierpiało.

PRZYKŁAD BIBLIJNY: Paweł był świadomy swoich słabości. Przyznał: „Doprawdy rozkoszuję się prawem Bożym zgodnie z człowiekiem, jakim jestem wewnątrz, ale w mych członkach dostrzegam inne prawo, toczące wojnę przeciwko prawu mego umysłu i prowadzące mnie jako jeńca prawa grzechu” (Rzymian 7:22, 23).

PRZEANALIZUJ SIEBIE: Nad jaką swoją słabością musisz nauczyć się panować?

3 JAKIE MAM CELE?

Czy zamówiłbyś taksówkę i kazał kierowcy jeździć wokół bloku tak długo, aż zabraknie paliwa? Byłoby to bezsensowne i kosztowne!

Morał? Gdy wyznaczasz sobie cele, masz w życiu kierunek i nie kręcisz się w kółko. Wiesz, do czego dążysz, i planujesz, jak to osiągnąć.

PRZYKŁAD BIBLIJNY: Paweł napisał: „Nie biegnę w sposób niepewny” (1 Koryntian 9:26). Apostoł nie dryfował przez życie, zdając się na bieg wydarzeń. Wprost przeciwnie, wyznaczał sobie cele i do nich zmierzał (Filipian 3:12-14).

PRZEANALIZUJ SIEBIE: Zapisz trzy cele, które chciałbyś osiągnąć w ciągu najbliższego roku.

4 JAKIE MAM PRZEKONANIA?

Jeśli masz ukształtowaną tożsamość, przypominasz dobrze ukorzenione drzewo, które potrafi się oprzeć silnym burzom

Bez ugruntowanych przekonań będziesz niezdecydowany. Jak kameleon zmienia kolory, tak ty będziesz zmieniać poglądy, żeby dopasować się do otoczenia, czym pokażesz, że nie masz własnej tożsamości.

Jeśli z kolei będziesz kierował się swoimi przekonaniami, pozostaniesz w zgodzie z samym sobą — bez względu na to, co robią inni.

PRZYKŁAD BIBLIJNY: Prorok Daniel, który prawdopodobnie jako nastolatek został odseparowany od rodziny, „postanowił w swym sercu”, że będzie przestrzegał Bożych praw (Daniela 1:8). Dzięki temu pozostał wierny sobie — żył zgodnie z własnymi przekonaniami.

PRZEANALIZUJ SIEBIE: Jakie masz przekonania? Na przykład: Czy wierzysz w Boga? Jeśli tak, to dlaczego? Co ciebie przekonuje, że On istnieje?

Czy wierzysz, że przestrzeganie Bożych zasad moralnych wyjdzie ci na dobre? Jeśli tak, to dlaczego?

Czy chciałbyś przypominać opadły liść unoszony przez najlżejsze podmuchy wiatru, czy raczej dobrze ukorzenione drzewo, które oprze się nawet najsilniejszej burzy? Wzmacniaj poczucie własnej tożsamości, a będziesz jak takie drzewo. Wtedy bez trudu odpowiesz sobie na pytanie: Kim jestem?