Przejdź do zawartości

Przejdź do wewnętrznego menu

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

polski język migowy

Program kongresu w roku 2017

Piątek

Piątek

„Nie ustawajmy w czynieniu tego, co szlachetne” (GALATÓW 6:9)

PRZED POŁUDNIEM

 • 9.20 Filmowy program muzyczny

 • 9.30 Pieśń nr 143 i modlitwa

 • 9.40 PRZEMÓWIENIE PRZEWODNICZĄCEGO: Nie możemy się poddawać — zwłaszcza teraz! (Objawienie 12:12)

 • 10.15 SYMPOZJUM: „W dalszym ciągu bezustannie” głośmy

  • Nieoficjalnie (Dzieje 5:42; Kaznodziei 11:6)

  • Od domu do domu (Dzieje 20:20)

  • W miejscach publicznych (Dzieje 17:17)

  • Czyńmy uczniów (Rzymian 1:14-16; 1 Koryntian 3:6)

 • 11.05 Pieśń nr 153 i ogłoszenia

 • 11.15 SŁUCHOWISKO: Jehowa wybawia swoich sług (Wyjścia 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5-10, 13-31; 15:1-21)

 • 11.45 Jehowa — największy wzór wytrwałości (Rzymian 9:22, 23; 15:13; Jakuba 1:2-4)

 • 12.15 Pieśń nr 35 i przerwa

 PO POŁUDNIU

 • 13.25 Filmowy program muzyczny

 • 13.35 Pieśń nr 135

 • 13.40 SYMPOZJUM: Wytrwałość pomimo...

  • Niesprawiedliwego traktowania (Mateusza 5:38, 39)

  • Podeszłego wieku (Izajasza 46:4; Judy 20, 21)

  • Własnej niedoskonałości (Rzymian 7:21-25)

  • Skarcenia (Galatów 2:11-14; Hebrajczyków 12:5, 6, 10, 11)

  • Długotrwałej choroby (Psalm 41:3)

  • Utraty bliskiej osoby (Psalm 34:18)

  • Prześladowań (Objawienie 1:9)

 • 14.55 Pieśń nr 85 i ogłoszenia

 • 15.05 FILM: Pamiętaj o żonie Lota — część 1 (Łukasza 17:28-33)

 • 15.35 SYMPOZJUM: Pielęgnujmy przymioty, które umacniają wytrwałość

  • Wiara (Hebrajczyków 11:1)

  • Cnota (Filipian 4:8, 9)

  • Wiedza (Przysłów 2:10, 11)

  • Panowanie nad sobą (Galatów 5:22, 23)

 • 16.15 Dzięki czemu ‛na pewno nie upadniemy’ (2 Piotra 1:5-10; Izajasza 40:31; 2 Koryntian 4:7-9, 16)

 • 16.50 Pieśń nr 152 i modlitwa końcowa