Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

CZĘŚĆ 12

Mądrość życiowa pochodząca od Boga

Mądrość życiowa pochodząca od Boga

Księga Przysłów, spisana głównie przez Salomona, to zbiór natchnionych rad przydatnych w życiu codziennym

JEHOWA jest mądrym Władcą. Można się o tym przekonać, na przykład analizując Jego rady. Czy są praktyczne? Czy pomagają prowadzić lepsze i bardziej sensowne życie? Król Salomon spisał pod natchnieniem Bożym setki przysłów. Dotyczą one w zasadzie każdej dziedziny życia. Przyjrzyjmy się niektórym takim wskazówkom.

Pokładanie ufności w Bogu. Zaufanie to klucz do dobrych stosunków z Bogiem. Salomon napisał: „Zaufaj Jehowie całym sercem i nie opieraj się na własnym zrozumieniu. Zważaj na niego na wszystkich swych drogach, a on wyprostuje twe ścieżki” (Przysłów 3:5, 6). Ufanie Bogu, wyrażające się w zabieganiu o Jego kierownictwo oraz okazywaniu Mu posłuszeństwa, nadaje życiu głęboki sens. Takie postępowanie umożliwia ludziom radowanie serca Boga, a Jemu samemu dostarcza argumentów w kwestiach spornych podniesionych przez Jego przeciwnika, Szatana (Przysłów 27:11).

Mądrość w kontaktach międzyludzkich. Boże rady dla mężów, żon i dzieci są dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek. W Księdze Przysłów Bóg nawołuje do wierności małżeńskiej, zachęcając każdego męża: „Raduj się żoną twej młodości” (Przysłów 5:18-20). Mężatki mogą się wiele nauczyć z ciekawego opisu zaradnej żony, która cieszy się uznaniem męża i dzieci (Przysłów, rozdział 31). Z kolei dzieciom polecono okazywać posłuszeństwo rodzicom (Przysłów 6:20). Ta księga biblijna podkreśla również, jak ważna jest przyjaźń, wskazując, że odosabnianie się prowadzi do zbytniego skupiania się na samym sobie (Przysłów 18:1). Przyjaciele mogą wywierać na nas dobry lub zły wpływ, więc należy mądrze ich sobie dobierać (Przysłów 13:20; 17:17).

Mądre decyzje w sprawach osobistych. Księga Przysłów zawiera bezcenne wskazówki dotyczące pracowitości, wystrzegania się nadużywania alkoholu, a także pielęgnowania pozytywnych emocji i zwalczania negatywnych (Przysłów 6:6; 14:30; 20:1). Ostrzega, że ufanie ludzkim radom ignorującym zasady Boże prowadzi do katastrofalnych skutków (Przysłów 14:12). Przypomina, że trzeba chronić serce przed deprawującymi wpływami, bo z niego „pochodzą źródła życia” (Przysłów 4:23).

Miliony ludzi na świecie przekonało się, że trzymanie się tych rad pozwala prowadzić lepsze życie. Słusznie więc osoby takie uznają Jehowę za swojego Władcę.

Na podstawie Księgi Przysłów.