Przejdź do zawartości

Przejdź do wewnętrznego menu

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

polski język migowy

Jakie orędzie zawiera Biblia?

CZĘŚĆ 17

Jezus naucza o Królestwie Bożym

Jezus naucza o Królestwie Bożym

Jezus uczy swoich naśladowców wielu rzeczy, ale koncentruje się na Królestwie Bożym

JAKIE zadanie Jezus miał wypełnić na ziemi? On sam wyjaśnił: „Muszę oznajmiać dobrą nowinę o królestwie Bożym, gdyż po to zostałem posłany” (Łukasza 4:43). Przeanalizujmy cztery rzeczy, których Jezus nauczał o tym Królestwie.

1. Jezus jest wyznaczonym Królem. On sam wyraźnie oświadczył, że jest zapowiedzianym Mesjaszem (Jana 4:25, 26). Wskazał też, że jest Królem, którego ujrzał w wizji prorok Daniel. Apostołom wyjawił, że pewnego dnia zasiądzie na „chwalebnym tronie” i że oni będą królować razem z nim (Mateusza 19:28). Grupę swoich współwładców nazwał „małą trzódką” i zaznaczył, że ma też „drugie owce”, które nie należą do tego grona (Łukasza 12:32; Jana 10:16).

2. Królestwo Boże ustanowi prawdziwą sprawiedliwość. Jezus wskazał, że to Królestwo usunie niesprawiedliwość, uświęcając imię Jehowy Boga oraz oczyszczając je z wszelkich zarzutów wysuwanych przez Szatana od czasu buntu w Edenie (Mateusza 6:9, 10). W codziennym życiu Jezus okazywał bezstronność, nauczając wszystkich bez wyjątku — mężczyzn i kobiety, bogatych i biednych. Chociaż został posłany głównie do Żydów, pomagał też Samarytanom i poganom. W odróżnieniu od ówczesnych przywódców religijnych nie żywił żadnych uprzedzeń ani też nikogo nie faworyzował.

3. Królestwo Boże nie będzie częścią tego świata. Jezus żył w burzliwych czasach. Jego naród podlegał obcemu mocarstwu. Jednakże gdy rodacy próbowali go skłonić, by zaangażował się w życie polityczne, odmówił (Jana 6:14, 15). Pewnemu dostojnikowi powiedział: „Moje królestwo nie jest częścią tego świata” (Jana 18:36). A swym naśladowcom rzekł: „Nie jesteście częścią świata” (Jana 15:19). Nie pozwolił im używać oręża — nawet po to, by go bronić (Mateusza 26:51, 52).

„Ruszył w drogę (...) od wsi do wsi, głosząc i oznajmiając dobrą nowinę o królestwie Bożym” (Łukasza 8:1)

4. Rządy Chrystusa będą oparte na miłości. Jezus obiecał ludziom pokrzepienie i ulgę (Mateusza 11:28-30). I zgodnie z tym postępował: udzielał życzliwych, praktycznych wskazówek dotyczących radzenia sobie z trudnościami, utrzymywania dobrych stosunków z innymi, unikania materializmu i zabiegania o szczęście (Mateusza, rozdziały od 5 do 7). Ponieważ okazywał miłość, lgnęli do niego ludzie wszelkiego pokroju. Przychodzili nawet ci najbardziej przytłoczeni, gdyż wiedzieli, że potraktuje ich serdecznie i uszanuje ich godność. Jezus rzeczywiście będzie wspaniałym Władcą!

Jezus nauczał o Królestwie Bożym również w inny dobitny sposób — dokonywał wielu cudów. W jakim celu? Zobaczmy.

Na podstawie Ewangelii według: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana.