CZĘŚĆ 18

Jezus dokonuje cudów

Jezus dokonuje cudów

Dokonując cudów, Jezus pokazuje, co uczyni jako Król

BÓG dał Jezusowi moc dokonywania rzeczy niemożliwych dla innych ludzi. Jezus wielokrotnie czynił cuda, i to często w obecności licznych świadków. Udowodnił w ten sposób, że dysponuje mocą umożliwiającą pokonywanie wrogów i usuwanie przeszkód, z którymi niedoskonały człowiek nie jest w stanie sobie poradzić. Oto kilka przykładów.

Brak żywności. Pierwszy cud Jezusa polegał na zamianie wody w wyborne wino. Przy dwóch innych okazjach nakarmił on tysiące głodnych ludzi, mając jedynie kilka chlebów oraz ryb — i wszyscy najedli się do syta.

Choroby. Jezus uwalniał ludzi od „wszelkiej dolegliwości i wszelkiej niemocy” (Mateusza 4:23). Przywracał wzrok i słuch, uzdrawiał osoby dotknięte trądem, epilepsją lub kalectwem. Nie było choroby, której by nie mógł uleczyć.

Żywioły. Gdy pewnego razu Jezus i jego uczniowie płynęli po Morzu Galilejskim, zerwała się gwałtowna burza. Uczniowie byli przerażeni, ale Jezus po prostu rozkazał wiatrowi i morzu: „Umilknij! Ucisz się!”. Wtedy nastała wielka cisza (Marka 4:37-39). Innym razem Jezus chodził po wodzie podczas groźnego sztormu (Mateusza 14:24-33).

Złe duchy. Niegodziwe duchy są znacznie potężniejsze od ludzi. Wiele osób nie potrafi uwolnić się spod wpływu tych zaciekłych przeciwników Bożych. Ale gdy Jezus wydawał im rozkazy, musiały zostawiać swe ofiary w spokoju. Nie odczuwał strachu przed tymi istotami duchowymi; wręcz przeciwnie, to one zdawały sobie sprawę z jego mocy i się go bały.

Śmierć. Śmierć, trafnie nazwana „ostatnim nieprzyjacielem”, to wróg, którego nie może pokonać żaden człowiek (1 Koryntian 15:26). Ale Jezus wskrzeszał umarłych — na przykład syna pewnej wdowy oraz córeczkę zrozpaczonych rodziców. Kiedy indziej na oczach tłumu żałobników przywrócił życie swemu kochanemu przyjacielowi Łazarzowi, który był martwy prawie cztery dni! Nawet najbardziej zawzięci wrogowie Jezusa musieli przyznać, że naprawdę dokonał tego niezwykłego cudu (Jana 11:38-48; 12:9-11).

Chociaż osoby, którym Jezus pomógł, i tak w końcu dosięgła śmierć, to jego cuda przyniosły długotrwały pożytek. Udowodniły bowiem, że wszystkie zachwycające proroctwa o panowaniu mesjańskiego Króla mają solidną podstawę. Nie ulega wątpliwości, że jest on w stanie położyć kres niedoborom żywności, chorobom i klęskom żywiołowym oraz zwyciężyć złe duchy, a nawet samą śmierć. Jezus przekonująco dowiódł, że Bóg obdarzył go taką mocą.

Na podstawie Ewangelii według: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana.