Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

CZĘŚĆ 14

Bóg przemawia przez swych proroków

Bóg przemawia przez swych proroków

Jehowa powołuje proroków, którzy przekazują Jego wyroki, wskazówki dotyczące oddawania Mu czci i zapowiedzi odnoszące się do Mesjasza

W CZASACH królów Izraela i Judy pojawiła się szczególna grupa ludzi — prorocy. Ci wysłannicy Boga odznaczali się wyjątkową wiarą i odwagą. Przyjrzyjmy się czterem głównym poruszanym przez nich tematom.

1. Zniszczenie Jerozolimy. Prorocy Boży, zwłaszcza Izajasz i Jeremiasz, z dużym wyprzedzeniem zaczęli ostrzegać, że Jerozolima zostanie zburzona i że całkowicie opustoszeje. Pełnym dramatyzmu językiem wyjaśniali, czym ściągnęła na siebie gniew Boga. Chociaż jej mieszkańcy twierdzili, że wielbią Jehowę, w rzeczywistości oddawali się fałszywym praktykom religijnym, dopuszczali się przemocy i byli do cna zepsuci (2 Królów 21:10-15; Izajasza 3:1-8, 16-26; Jeremiasza 2:1 do 3:13).

2. Przywrócenie czystej formy wielbienia Boga. Po 70-letnim wygnaniu lud Boży miał zostać uwolniony z Babilonu. Zapowiedziano, że powróci do opustoszałej ojczyzny i odbuduje w Jerozolimie świątynię Jehowy (Jeremiasza 46:27; Amosa 9:13-15). Z dwustuletnim wyprzedzeniem prorok Izajasz wyjawił, że zdobywca Babilonu, który pozwoli ludowi Bożemu przywrócić czyste wielbienie, będzie miał na imię Cyrus. Podał nawet szczegóły dotyczące niezwykłej strategii wojennej Cyrusa (Izajasza 44:24 do 45:3).

3. Przyjście Mesjasza, jego życie i służba. Prorocy zapowiedzieli, że Mesjasz urodzi się w miejscowości Betlejem (Micheasza 5:2). Będzie pokorny i wjedzie do Jerozolimy na ośle (Zachariasza 9:9). Mimo swej łagodności i życzliwości nie zostanie dobrze przyjęty, a wielu ludzi go odrzuci (Izajasza 42:1-3; 53:1, 3). Umrze okrutną śmiercią. Ale czy na tym się skończy jego rola? Nie, gdyż zgodnie z proroctwami zostanie wskrzeszony, a złożona przez niego ofiara umożliwi ludziom uzyskanie przebaczenia grzechów (Izajasza 53:4, 5, 9-12).

4. Panowanie Mesjasza nad ziemią. Niedoskonali ludzie nie potrafią zaprowadzić trwałego pokoju, ale uczyni to mesjański Król, nazwany proroczo „Księciem Pokoju” (Izajasza 9:6, 7; Jeremiasza 10:23). Pod jego panowaniem wszyscy ludzie będą żyć w zgodzie ze sobą, a także ze zwierzętami (Izajasza 11:3-7). Znikną choroby (Izajasza 33:24). Nawet śmierć zostanie usunięta na zawsze (Izajasza 25:8). W okresie rządów Mesjasza zmarli zostaną wskrzeszeni i otrzymają sposobność życia wiecznego na ziemi (Daniela 12:13).

Na podstawie ksiąg: Izajasza, Jeremiasza, Daniela, Amosa, Micheasza, Zachariasza.