Czym jest Królestwo Boże?

Czym jest Królestwo Boże?

Czy jest to...

 • stan serca?

 • wieczna szczęśliwość w niebie?

 • niebiański rząd?

CO NA TEN TEMAT MÓWI BIBLIA

„Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz” (Daniela 2:44, Przekład Nowego Świata).

„Syn został dany. Na jego barkach królewska władza” (Izajasza 9:5, Biblia Warszawsko-Praska).

CO TO MOŻE OZNACZAĆ DLA NAS

 • Sprawiedliwy rząd, który będzie działał dla naszego dobra (Izajasza 48:17, 18).

 • Doskonałe zdrowie i szczęśliwe życie w nadchodzącym nowym świecie (Objawienie 21:3, 4).

CZY NA TYM, CO MÓWI BIBLIA, NAPRAWDĘ MOŻNA POLEGAĆ?

Tak, i to co najmniej z dwóch powodów:

 • Jezus pokazał, jakie zmiany wprowadzi Królestwo Boże. Swoich naśladowców uczył modlić się o przyjście tego Królestwa i o to, żeby wola Boża działa się na ziemi (Mateusza 6:9, 10). Jak ta modlitwa zostanie wysłuchana? Jezus pokazał to swoimi czynami.

  Gdy przebywał na ziemi, karmił głodnych, uzdrawiał chorych i przywracał życie zmarłym! (Mateusza 15:29-38; Jana 11:38-44). Jako przyszły Władca Królestwa Bożego dał wspaniały przedsmak tego, czego ten rząd dokona dla swoich poddanych (Objawienie 11:15).

 • Sytuacja na świecie potwierdza, że przyjście Królestwa Bożego jest już bardzo bliskie. Jezus zapowiedział, że niedługo przed tym, jak Królestwo zaprowadzi na świecie pokój, będą nas trapić wojny, niedobory żywności i trzęsienia ziemi (Mateusza 24:3, 7).

  Zapowiedź ta spełnia się na naszych oczach. Dlatego możemy być przekonani, że wkrótce Królestwo Boże położy kres wszystkim problemom ludzkości.

ZASTANÓW SIĘ

Jak będzie wyglądało życie pod panowaniem Królestwa Bożego?

Biblijną podpowiedź znajdziesz w PSALMIE 37:29 oraz w IZAJASZA 65:21-23.