Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 4

Właściwe wprowadzanie wersetów biblijnych

Właściwe wprowadzanie wersetów biblijnych

Mateusza 22:41-45

W SKRÓCIE: Zanim przeczytasz werset biblijny, przygotuj do tego słuchaczy.

POMOCNE WSKAZÓWKI

  • Ustal, dlaczego chcesz przeczytać dany werset. Wprowadź każdy werset w taki sposób, żeby zwrócić uwagę słuchaczy na myśl, którą chcesz podkreślić.

  • Powołuj się na Biblię jako na autorytet. Jeżeli mówisz do ludzi, którzy wierzą w Boga, podkreślaj, że Biblia to Słowo Boże. W ten sposób pokażesz, że uznajesz ją za najlepsze źródło mądrości.

  • Rozbudź zaciekawienie wersetem. Zadaj pytanie, na które dany werset odpowie. Albo zasygnalizuj problem i zaznacz, że fragment, który przeczytasz, wskazuje rozwiązanie. Możesz też podać zasadę, którą cytowany werset zilustruje.