LEKCJA 3

Posługiwanie się pytaniami

Posługiwanie się pytaniami

Mateusza 16:13-16

W SKRÓCIE: Zadawaj taktowne pytania, żeby rozbudzić i podtrzymać zainteresowanie słuchaczy, pobudzić ich do myślenia i podkreślić to, co ważne.

POMOCNE WSKAZÓWKI

  • Rozbudź i podtrzymuj zainteresowanie. Zadawaj pytania retoryczne, by rozbudzić ciekawość słuchaczy albo skłonić ich do prowadzenia z tobą dialogu w myślach.

  • Pobudzaj słuchaczy do myślenia. Stawiaj pytania, które pomogą słuchaczom dobrze zrozumieć twoje argumenty i wyciągnąć z nich logiczne wnioski.

  • Podkreślaj ważne myśli. Zadaj jakieś intrygujące pytanie, żeby wprowadzić kluczową myśl. Po omówieniu ważnego punktu lub na koniec wystąpienia posłuż się pytaniami powtórkowymi.