LEKCJA 20

Skuteczne zakończenie

Skuteczne zakończenie

Kaznodziei 12:13, 14

W SKRÓCIE: W końcowych słowach zachęć słuchaczy do wprowadzenia w czyn tego, czego się dowiedzieli.

POMOCNE WSKAZÓWKI

  • Powiąż zakończenie z omawianym tematem. Powtórz w dosłownym brzmieniu albo innymi słowami punkty główne i temat swojego wystąpienia.

  • Zmotywuj słuchaczy do działania. Wskaż słuchaczom, co powinni robić, i uzasadnij, dlaczego jest to ważne. Mów z przejęciem i z przekonaniem.

  • Pamiętaj, żeby zakończenie było proste i krótkie. Nie wprowadzaj nowych myśli. Użyj tylko tylu słów, ilu potrzeba, by zachęcić słuchaczy do zastosowania zdobytej wiedzy.