LEKCJA 17

Wypowiadanie się w sposób zrozumiały

Wypowiadanie się w sposób zrozumiały

1 Koryntian 14:9

W SKRÓCIE: Pomóż słuchaczom zrozumieć sens twoich wypowiedzi.

POMOCNE WSKAZÓWKI

  • Dokładnie przeanalizuj materiał. Staraj się dobrze zrozumieć temat, żeby móc go wyjaśnić w sposób prosty i własnymi słowami.

  • Buduj krótkie zdania i posługuj się prostym językiem. Nie znaczy to, że dłuższe zdania w ogóle są niewskazane, ale w wypadku kluczowych punktów najlepiej sprawdzają się zwięzłe zdania i zwroty.

  • Wyjaśniaj nieznane terminy. Określenia nieznane słuchaczom ogranicz do minimum. Jeśli już musisz posłużyć się obcym dla nich terminem albo przywołać nieznaną im postać biblijną, starożytną jednostkę miary czy dawny zwyczaj, nie zapomnij podać wyjaśnienia.