Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 12

Jak można zbliżyć się do Boga?

Jak można zbliżyć się do Boga?

1. Czy Bóg wysłuchuje wszystkich modlitw?

Bóg zaprasza wszystkich ludzi, by zbliżali się do Niego w modlitwie (Psalm 65:2). Ale nie wysłuchuje każdej modlitwy. Na przykład nie patrzy przychylnie na modlitwy mężów, którzy źle traktują swoje żony (1 Piotra 3:7). Nie wysłuchiwał też Izraelitów, gdy trwali w grzesznym postępowaniu. Możliwość zwracania się do Boga w modlitwie niewątpliwie jest wielkim zaszczytem. Jednak ludzie, którzy ciężko zgrzeszyli, również mogą zostać przez Niego wysłuchani — jeśli tylko okażą skruchę. Przeczytaj Izajasza 1:15; 55:7.

2. Jak należy się modlić?

Modlitwa to forma oddawania czci Stwórcy, Jehowie Bogu, dlatego powinniśmy zwracać się wyłącznie do Niego (Mateusza 4:10; 6:9). Ponieważ jesteśmy niedoskonali, musimy modlić się w imię Jezusa, który umarł za nasze grzechy (Jana 14:6). Jehowa nie chce, byśmy powtarzali wyuczone formułki albo korzystali z modlitewników. Pragnie, byśmy modlili się własnymi słowami, tak jak dyktuje nam serce. Przeczytaj Mateusza 6:7 i Filipian 4:6, 7.

Stwórca słyszy nas nawet wtedy, gdy modlimy się w myślach (1 Samuela 1:12, 13). Zachęca, żebyśmy zwracali się do Niego jak najczęściej, na przykład rano, pod koniec dnia, przed posiłkami oraz kiedy napotykamy problemy. Przeczytaj Psalm 55:22 i Mateusza 15:36.

3. Jak w przybliżaniu się do Boga pomaga towarzystwo współchrześcijan?

Utrzymywanie bliskiej więzi z Bogiem nie jest łatwe, ponieważ żyjemy wśród ludzi, którym brakuje wiary i którzy szydzą z obietnicy raju na ziemi (2 Tymoteusza 3:1, 4; 2 Piotra 3:3, 13). Dlatego każdy z nas potrzebuje budującego towarzystwa współwyznawców. Przeczytaj Hebrajczyków 10:24, 25.

Jeśli więc chcemy zbliżyć się do Boga, starajmy się przebywać wśród osób, które Go kochają. Znakomitą okazją, żeby czerpać pokrzepienie z wiary innych, są zebrania Świadków Jehowy. Przeczytaj Rzymian 1:11, 12.

4. Jak w przybliżaniu się do Boga pomaga rozmyślanie?

W przybliżaniu się do Boga bardzo pomaga rozważanie tego, czego dowiadujemy się z Jego Słowa. Powinniśmy z modlitwą rozmyślać o działaniach Jehowy, Jego wskazówkach i obietnicach. Dzięki temu w naszych sercach zrodzi się wdzięczność za Jego miłość i mądrość. Przeczytaj Jozuego 1:8 i Psalm 1:1-3.

Oczywiście możemy się cieszyć bliską więzią z Jehową jedynie wtedy, gdy będziemy w Niego głęboko wierzyć. Ale wiara jest jak roślina. Aby była żywa, trzeba ją stale pielęgnować. Musimy więc poświęcać czas na analizowanie podstaw swych wierzeń. Przeczytaj Mateusza 4:4 i Hebrajczyków 11:1, 6.

5. Dlaczego warto zbliżyć się do Boga?

Jehowa troszczy się o tych, którzy Go kochają. Chroni nas przed wszystkim, co mogłoby podkopać naszą wiarę i nadzieję na życie wieczne (Psalm 91:1, 2, 7-10). Ostrzega przed postępowaniem, które zagrażałoby naszemu zdrowiu i szczęściu. Wskazuje nam najlepszą drogę życiową. Przeczytaj Psalm 73:27, 28 i Jakuba 4:4, 8.