Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 14

Dlaczego Bóg ma swoją organizację?

Dlaczego Bóg ma swoją organizację?

1. Dlaczego Bóg chciał, by starożytni Izraelici tworzyli zorganizowany naród?

Izraelici byli potomkami patriarchy Abrahama. Bóg zorganizował ich w naród, który nazwał Izraelem. Dał im zbiór praw i postanowił, że będą stać na straży religii prawdziwej oraz świętych Pism (Psalm 147:19, 20). Przyniosło to korzyść ludziom ze wszystkich narodów. Przeczytaj Rodzaju 22:18.

Bóg chciał, żeby Izraelici byli Jego świadkami. Gdy inni ludzie obserwowali ten naród i uczyli się od niego, przekonywali się, że przestrzeganie praw Bożych zawsze wychodzi na dobre (Powtórzonego Prawa 4:6). Dzięki Izraelitom mieli więc możliwość poznać prawdziwego Boga. Przeczytaj Izajasza 43:10, 12.

2. Dlaczego prawdziwi chrześcijanie tworzą zorganizowaną społeczność?

Z czasem naród izraelski utracił Bożą przychylność i jego miejsce zajął zbór chrześcijański (Mateusza 21:43; 23:37, 38). Dawniej to Izraelici byli świadkami na rzecz Jehowy Boga, a obecnie są nimi prawdziwi chrześcijanie. Przeczytaj Dzieje 15:14, 17.

Jezus zorganizował działalność swych naśladowców, by głosili o Jehowie i czynili uczniów. Dzisiaj, w okresie „zakończenia systemu rzeczy”, praca ta zmierza do punktu kulminacyjnego (Mateusza 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Po raz pierwszy w historii miliony ludzi pochodzących ze wszystkich narodów w zjednoczony sposób wielbi Jehowę (Objawienie 7:9, 10). Dzięki temu, że tworzą oni zorganizowany lud, mogą się wzajemnie zachęcać i wspierać. W każdym zakątku świata na swych zebraniach korzystają z tego samego opartego na Biblii programu edukacyjnego. Przeczytaj Hebrajczyków 10:24, 25.

3. Skąd się wzięli nowożytni Świadkowie Jehowy?

Nowożytna organizacja Świadków Jehowy sięga początkami lat siedemdziesiątych XIX wieku. Niewielka grupka wnikliwie studiująca Biblię zaczęła wtedy odkrywać w tej Księdze dawno zapomniane prawdy. Ludzie ci zrozumieli, że Jezus zorganizował zbór chrześcijański z myślą o ewangelizacji. Dlatego przystąpili do głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym i z czasem objęli tą działalnością całą ziemię. W roku 1931 przyjęli nazwę „Świadkowie Jehowy”. Przeczytaj Dzieje 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Jak Świadkowie Jehowy są zorganizowani?

W I stuleciu o zbory chrześcijańskie w różnych krajach troszczyła się grupa apostołów i starszych. Było to ciało kierownicze, które za Głowę zboru uznawało Jezusa (Dzieje 16:4, 5). Dzisiaj o Świadków Jehowy na całym świecie również troszczy się Ciało Kierownicze, składające się z doświadczonych starszych, czyli nadzorców. Sprawuje ono opiekę nad Biurami Oddziałów, które zajmują się tłumaczeniem, drukowaniem i wysyłką publikacji biblijnych w przeszło 600 językach. Ciało Kierownicze zapewnia duchowe pokrzepienie i przewodnictwo ponad 100 000 zborów. W każdym z tych zborów usługują wykwalifikowani nadzorcy, którzy z miłością dbają o trzodę Bożą. Przeczytaj 1 Piotra 5:2, 3.

Świadkowie Jehowy są odpowiednio zorganizowani, by głosić dobrą nowinę i czynić uczniów. Wzorem apostołów głoszą od domu do domu (Dzieje 20:20). Szczerym miłośnikom prawdy proponują indywidualne studium Biblii. Ale Świadkowie Jehowy nie są zwykłą organizacją. Stanowią rodzinę, która ma kochającego Ojca. Są dla siebie braćmi i siostrami i wzajemnie się o siebie troszczą (2 Tesaloniczan 1:3). A ponieważ w swym życiu koncentrują się na spełnianiu woli Jehowy i pomaganiu innym, tworzą najszczęśliwszą rodzinę na ziemi. Przeczytaj Psalm 33:12 i Dzieje 20:35.