Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 11

Co nam daje trzymanie się zasad biblijnych?

Co nam daje trzymanie się zasad biblijnych?

1. Dlaczego potrzebujemy przewodnictwa Bożego?

Jak Biblia pomaga nam dbać o bezpieczeństwo? (PSALM 36:9)

Bóg jako Stwórca przewyższa nas mądrością. Jest kochającym Ojcem, który się o nas troszczy. Poza tym nie stworzył nas tak, żebyśmy byli od Niego niezależni (Jeremiasza 10:23). Dlatego podobnie jak dzieci potrzebują przewodnictwa rodziców, tak my potrzebujemy przewodnictwa Bożego (Izajasza 48:17, 18). Takie przewodnictwo to prawdziwy dar od Boga. Zapewniają nam je zasady, które możemy znaleźć w Biblii. Przeczytaj 2 Tymoteusza 3:16.

Jehowa Bóg wskazuje nam najlepszą drogę życiową oraz uczy, jak w przyszłości osiągnąć życie wieczne. Ponieważ jest naszym Stwórcą, słusznie oczekuje, że będziemy przestrzegać ustalonych przez Niego zasad. Przeczytaj Psalm 19:7, 11 i Objawienie 4:11.

2. Czym są zasady biblijne i jak je stosować?

Zasady biblijne to fundamentalne prawdy, które mają zastosowanie ogólne. Stanowią podstawę różnych szczegółowych praw (Powtórzonego Prawa 22:8). Aby wiedzieć, jak zastosować jakąś zasadę w konkretnej sytuacji, musimy korzystać z „umiejętności myślenia” (Przysłów 2:10-12). Na przykład Biblia uczy, że życie jest darem od Jehowy. Pamiętając o tej zasadzie, zachowujemy środki ostrożności w pracy i w domu oraz dbamy o bezpieczną jazdę. Przeczytaj Dzieje 17:28.

3. Jakie są dwie najważniejsze zasady?

Dwie najważniejsze zasady podał Jezus. Pierwsza z nich w gruncie rzeczy nawiązuje do celu naszego istnienia — powinniśmy poznać Boga, pokochać Go i wiernie Mu służyć. Zasadę tę mamy uwzględniać przy podejmowaniu wszystkich naszych decyzji (Przysłów 3:6). Jeśli bierzemy ją sobie do serca, zyskujemy przyjaźń Boga, czujemy się naprawdę szczęśliwi, a w przyszłości możemy otrzymać życie wieczne. Przeczytaj Mateusza 22:36-38.

Druga zasada wskazuje, jak odnosić się do bliźnich, i pomaga nam utrzymywać z nimi pokojowe stosunki (1 Koryntian 13:4-7). Gdy się do niej stosujemy, naśladujemy Boży sposób traktowania ludzi. Przeczytaj Mateusza 7:12; 22:39, 40.

4. Co nam daje trzymanie się zasad biblijnych?

Zasady te uczą, jak dbać o jedność i miłość w rodzinie (Kolosan 3:12-14). Ochronie rodziny służy na przykład zasada biblijna, według której małżeństwo powinno być związkiem trwałym. Przeczytaj Rodzaju 2:24.

Zawarte w Biblii zasady chronią nas także pod względem materialnym i pomagają zachowywać spokój wewnętrzny. Zachęcają nas między innymi, żebyśmy byli pilni i uczciwi — a tacy pracownicy często są poszukiwani (Przysłów 10:4, 26; Hebrajczyków 13:18). Słowo Boże uczy też, byśmy zadowalali się tym, co niezbędne, i bardziej od rzeczy materialnych cenili przyjaźń z Bogiem. Przeczytaj Mateusza 6:24, 25, 33 i 1 Tymoteusza 6:8-10.

Trzymając się zasad biblijnych, chronimy również swoje zdrowie (Przysłów 14:30; 22:24, 25). Na przykład zakazują one pijaństwa, a to zabezpiecza nas przed niektórymi śmiertelnymi chorobami czy wypadkami (Przysłów 23:20). Bóg pozwala pić alkohol, lecz z umiarem (Psalm 104:15; 1 Koryntian 6:10). Zasady biblijne przynoszą nam pożytek dlatego, że kształtują nie tylko nasze postępowanie, ale też sposób myślenia (Psalm 119:97-100). Oczywiście prawdziwi chrześcijanie nie przestrzegają Bożych zasad jedynie dla własnych korzyści. Zależy im przede wszystkim na przysparzaniu chwały Jehowie. Przeczytaj Mateusza 5:14-16.