Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 2

Kim jest Bóg?

Kim jest Bóg?

1. Dlaczego powinniśmy czcić Boga?

Prawdziwy Bóg — który nie miał początku ani nie będzie mieć końca — jest Źródłem życia i Stwórcą wszystkiego (Psalm 90:2). To On zadbał o to, by na kartach Biblii znalazły się wspaniałe obietnice dotyczące naszej przyszłości (1 Tymoteusza 1:11). Jako Jego stworzenia, powinniśmy oddawać cześć wyłącznie Jemu. Przeczytaj Objawienie 4:11.

2. Jaką osobą jest Bóg?

Żaden człowiek nigdy nie widział Boga, bo jest On istotą duchową, niezmiernie przewyższającą wszystkie stworzenia fizyczne na ziemi (Jana 1:18; 4:24). O Jego osobowości dużo nam mówi dzieło stwórcze. Kiedy na przykład rozmyślamy nad różnorodnością owoców czy kwiatów, dostrzegamy miłość i mądrość Boga. A ogrom wszechświata daje nam wyobrażenie o Jego mocy. Przeczytaj Rzymian 1:20.

Jeszcze więcej o Bogu możemy dowiedzieć się z Biblii. Księga ta wyjawia między innymi, co On aprobuje, a czego nie popiera, jak traktuje ludzi i jak reaguje w różnych sytuacjach. Przeczytaj Psalm 103:7-10.

3. Czy Bóg ma imię?

Jezus powiedział: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje” (Mateusza 6:9, Biblia warszawska). Oprócz wielu tytułów Bóg ma swoje imię. W różnych językach wymawia się je trochę inaczej. W języku polskim znana jest forma Jehowa bądź Jahwe. Przeczytaj Psalm 83:18 (lub Psalm 83:19 w „Biblii Tysiąclecia”).

Z wielu przekładów Biblii usunięto imię Boże i zastąpiono je tytułami „Pan” lub „Bóg”. Jednak w pierwotnym tekście biblijnym imię to występowało około 7000 razy. Wiemy też, że Jezus, gdy uczył ludzi o Bogu, zwracał uwagę na to imię. Przeczytaj Jana 17:26.

4. Czy Bóg się o nas troszczy?

Jak każdy kochający ojciec, Bóg ma na celu trwałe dobro swych dzieci

Sporo osób, obserwując świat pełen cierpień, dochodzi do wniosku, że Bóg nie troszczy się o ludzi. Zdaniem innych zsyła On na nas różne doświadczenia, aby nas wypróbować. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Przeczytaj Jakuba 1:13.

Bóg obdarzył nas wolną wolą. Na przykład sami możemy zadecydować, że będziemy Mu służyć. Czy nie jesteśmy z tego zadowoleni? (Jozuego 24:15). Niestety, wielu ludzi wybiera złą drogę i krzywdzi innych. Dlatego na świecie jest tyle cierpień. Widok panoszącej się niegodziwości sprawia Jehowie ból. Przeczytaj Rodzaju 6:5, 6.

Jehowa bez wątpienia się o nas troszczy. Pragnie, byśmy cieszyli się życiem, i wkrótce usunie z ziemi zło oraz jego sprawców. Chociaż na razie dopuszcza cierpienia, to ma ku temu uzasadnione powody. Jakie? Wyjaśnienie znajdziemy w 8 części tej broszury. Przeczytaj 2 Piotra 2:9; 3:7, 13.

5. Czy można przybliżyć się do Boga?

Jehowa Bóg wręcz zachęca, żebyśmy zacieśniali z Nim więź. Możemy to robić poprzez osobiste modlitwy. Bóg interesuje się każdym człowiekiem z osobna (Psalm 65:2; 145:18). Chętnie przebacza. Ceni wszelkie wysiłki, na jakie się zdobywamy, by Mu się podobać — nawet jeżeli czasami nie dopisujemy. Dlatego mimo naszej niedoskonałości naprawdę możemy cieszyć się bliską więzią z naszym Stwórcą. Przeczytaj Psalm 103:12-14 i Jakuba 4:8.

Ponieważ Bogu zawdzięczamy życie, powinniśmy kochać Go bardziej niż kogokolwiek innego (Marka 12:30). Powinniśmy coraz lepiej Go poznawać i spełniać Jego wymagania. W ten sposób będziemy się do Niego przybliżać. Przeczytaj 1 Tymoteusza 2:4 i 1 Jana 5:3.