LEKCJA 6

Jaka jest nadzieja dla umarłych?

Jaka jest nadzieja dla umarłych?

1. Czy jest jakaś nadzieja dla umarłych?

Kiedy Jezus przebywał na ziemi, przyjaźnił się z Łazarzem, mieszkającym w Betanii koło Jerozolimy. Gdy któregoś dnia tam przybył, Łazarz już od czterech dni nie żył. Jezus wraz z Martą i Marią, siostrami zmarłego, poszedł do jego grobowca. Towarzyszył im tłum ludzi. Wyobraź sobie, jaka radość ogarnęła Martę i Marię, gdy Jezus wskrzesił ich brata! Przeczytaj Jana 11:21-24, 38-44.

Marta była świadoma, że śmierć nie musi być końcem wszystkiego. Wiedziała, że tych, którzy umarli, Jehowa Bóg przywróci kiedyś do życia na ziemi. Przeczytaj Izajasza 26:19.

2. Co się dzieje z umarłymi?

Bóg powiedział do Adama: „Prochem jesteś i do prochu wrócisz” (RODZAJU 3:19)

Człowiek jest istotą fizyczną, stworzoną „z prochu ziemi” (Rodzaju 2:7; 3:19). Nie ma w sobie żadnej nieśmiertelnej cząstki, która opuszczałaby jego ciało w chwili śmierci. Kiedy umiera mózg człowieka, zanikają jego procesy myślowe. Dlatego zmartwychwstały Łazarz nie mógł opowiadać o swoich przeżyciach po śmierci. Umarli nie są niczego świadomi. Przeczytaj Kaznodziei 9:5, 6, 10.

Czy w takim razie prawdziwa jest nauka o tym, że Bóg karze ludzi w ogniu piekielnym? Skoro Słowo Boże podaje, że umarli nie są niczego świadomi, to znaczy, że nie popiera takiej nauki. Poza tym nauka o ognistym piekle zniesławia Boga. Dla Niego już sama myśl o dręczeniu kogoś w ogniu jest odrażająca. Przeczytaj Jeremiasza 7:31.

3. Co sądzić o próbach kontaktowania się z umarłymi?

Umarli niczego nie słyszą i nie mogą też mówić (Psalm 115:17). Zdarza się jednak, że do ludzi przemawiają niegodziwe istoty duchowe, które podszywają się pod zmarłych (2 Piotra 2:4). Jehowa zakazuje wszelkich prób kontaktowania się z umarłymi. Przeczytaj Powtórzonego Prawa 18:10, 11.

4. Kto zostanie wskrzeszony?

Do życia na ziemi powrócą miliony zmarłych. Wśród nich znajdą się nawet ci, którzy nie znali Boga i dopuszczali się zła. Przeczytaj Łukasza 23:43 i Dzieje 24:15.

Wskrzeszeni będą mieli możliwość poznać prawdę o Bogu, a także uwierzyć w Jezusa i posłusznie zastosować się do jego nakazów (Objawienie 20:11-13). Ci, którzy będą postępować właściwie, zostaną nagrodzeni życiem wiecznym na ziemi. Przeczytaj Jana 5:28, 29.

5. Co nadzieja zmartwychwstania mówi nam o Bogu?

Nadzieję na zmartwychwstanie do życia wiecznego na ziemi zawdzięczamy niezasłużonej życzliwości Boga, który posłał swojego Syna, by za nas umarł. Oznacza to, że Jehowa bardzo nas kocha. Gdy zmarli powrócą znów do życia, kogo szczególnie chciałbyś spotkać? Przeczytaj Jana 3:16 i Rzymian 6:23.