LEKCJA 3

Czy Biblia naprawdę pochodzi od Boga?

Czy Biblia naprawdę pochodzi od Boga?

1. Kto jest Autorem Biblii?

Biblia, zawierająca niezwykle optymistyczne informacje dotyczące naszej przyszłości, składa się z 66 ksiąg (Psalm 37:29). Zostały one spisane przez około 40 wiernych Bogu mężczyzn. Pierwszych pięć ksiąg napisał jakieś 3500 lat temu Mojżesz, a ostatnią — apostoł Jan ponad 19 stuleci temu. Jak wyglądało spisywanie Biblii? Kierował tym Bóg za pośrednictwem swojego świętego ducha (2 Samuela 23:2). W rezultacie pisarze biblijni nie utrwalali własnych myśli, lecz Boże. Tak więc Autorem Biblii jest Jehowa Bóg. Przeczytaj 2 Tymoteusza 3:16 i 2 Piotra 1:20, 21.

2. Co nas upewnia, że Biblia pochodzi od Boga?

O tym, że Biblia pochodzi od Boga, upewnia nas chociażby fakt, że dokładnie przepowiada ona przyszłość. Coś takiego wykracza poza możliwości człowieka (Jozuego 23:14). Tylko wszechmocny Bóg jest w stanie tak precyzyjnie przewidzieć losy ludzkości. Przeczytaj Izajasza 42:9; 46:10.

Księga pochodząca od Boga powinna być wyjątkowa. I taka właśnie jest Biblia. Została przetłumaczona w całości na setki języków i wydrukowana w miliardach egzemplarzy. Jest zgodna z faktami naukowymi, mimo że powstała tysiące lat temu. Chociaż spisywało ją jakieś 40 osób, nie zawiera sprzecznych informacji. Poza tym odsłania przed nami ujmującą osobowość Boga i ma moc zmieniania naszego życia na lepsze. Wszystkie te argumenty przekonują miliony ludzi, że Biblia jest Słowem Bożym. Przeczytaj 1 Tesaloniczan 2:13.

3. Co jest treścią Biblii?

Biblia bardzo dużo miejsca poświęca temu, co nasz kochający Bóg zamierza uczynić dla ludzkości. Wyjaśnia, dlaczego ludzie utracili ziemski raj i jak go odzyskają. Przeczytaj Objawienie 21:4, 5.

Słowo Boże podaje także prawa, zasady oraz różne praktyczne rady. Informuje nas, jak w przeszłości Jehowa Bóg postępował z ludźmi. Dzięki temu dużo się dowiadujemy o Jego osobowości. Tak więc Biblia pomaga nam poznać Boga. Wyjawia, jak możemy stać się Jego przyjaciółmi. Przeczytaj Psalm 19:7, 11 i Jakuba 2:23; 4:8.

4. Co zrobić, żeby zrozumieć Biblię?

Przydatnym narzędziem w zrozumieniu Biblii może być ta broszura. Objaśnia ona Słowo Boże za pomocą takiej samej metody, jaką stosował Jezus, który nawiązywał do różnych fragmentów Pism i tłumaczył ich znaczenie. Przeczytaj Łukasza 24:27, 45.

Wnikanie w treść tego, co chce nam przekazać Bóg, to naprawdę fascynujące zajęcie. Niestety, niektórzy reagują na te informacje obojętnie czy wręcz wrogo. Nie możemy się jednak poddawać. Od poznawania Boga zależy nasza nadzieja na życie wieczne. Przeczytaj Jana 17:3.