‛Nadzieja co do tego, czego nie widzimy’ — wprowadzenie.