Zobacz, jak pomimo ogromnej presji z różnych stron król Ezechiasz podejmował decyzje, kierując się wiarą i lojalnością. Tym samym stał się wzorem dla swojego narodu oraz wszystkich sług Jehowy w naszych czasach.