Przejdź do zawartości

Historia Jonasza — opowieść o odwadze i miłosierdziu

Prorok Jonasz nie chce wykonać polecenia Jehowy i pójść do asyryjskiego miasta Niniwa, żeby ogłaszać tam wyrok. Jednak splot dramatycznych wydarzeń pomaga mu zrozumieć znaczenie odwagi i miłosierdzia.