Co Bóg już zrobił?

Co Bóg już zrobił?

Jeśli chcesz kogoś dobrze poznać, to warto, żebyś się dowiedział, co on już osiągnął i jakie pokonał trudności. Podobnie jeśli chcesz dobrze poznać Boga, powinieneś dowiedzieć się, czego już dokonał. Możesz być zaskoczony, jak wiele z tego, co zrobił, przynosi nam pożytek już teraz i przyniesie też w przyszłości.

BÓG STWORZYŁ WSZYSTKO DLA NASZEGO DOBRA

Bóg Jehowa jest Wspaniałym Stwórcą. „Jego przymioty — Jego wieczna moc i boskość — są wyraźnie widoczne już od stworzenia świata. Można je dostrzec dzięki temu, co zostało stworzone” (Rzymian 1:20). „To On utworzył ziemię swoją mocą, On utwierdził żyzną krainę swą mądrością i rozpostarł niebo swoim zrozumieniem” (Jeremiasza 10:12). Dzieła stwórcze Boga pokazują też, że On bardzo się nami interesuje.

Pomyślmy, jak bogate jest nasze życie dzięki temu, że Jehowa stworzył nas „na swój obraz” (Rodzaju 1:27). Oznacza to, że możemy choć w niewielkim stopniu naśladować Jego wspaniałe przymioty. Stworzył nas z potrzebami duchowymi, czyli zdolnością poznawania Jego sposobu myślenia i zasad. Kiedy staramy się nimi kierować, jesteśmy szczęśliwsi i czujemy, że nasze życie ma głębszy sens. Co więcej, Bóg umożliwił nam nawiązanie z Nim przyjaźni.

Dowodem na to, że Bóg o nas dba, jest sama ziemia. Apostoł Paweł napisał, że Bóg ‛nie przestaje dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobro. Daje nam deszcze z nieba, zapewnia obfite zbiory, sprawia, że mamy pod dostatkiem jedzenia, i napełnia nasze serca radością’ (Dzieje 14:17). Bóg daje nam o wiele więcej niż tylko rzeczy niezbędne do przetrwania. Mamy obfitość i różnorodność wszystkiego, co potrzebne, żeby cieszyć się życiem. Ale to tylko drobna cząstka tego, co Bóg dla nas zamierzył.

Jehowa stworzył ziemię w taki sposób, żeby ludzie mogli żyć na niej wiecznie. W Biblii czytamy, że „ziemię dał On ludziom” i że „nie stworzył jej bez żadnego celu, ale ukształtował ją po to, żeby była zamieszkana” (Psalm 115:16; Izajasza 45:18). Zamieszkana przez kogo? I jak długo? Biblia mówi: „Prawi posiądą ziemię i będą na niej żyć na zawsze” (Psalm 37:29).

Kiedy Jehowa stworzył pierwszych ludzi, Adama i Ewę, umieścił ich w rajskim ogrodzie, ‛żeby go uprawiali i o niego dbali’ (Rodzaju 2:8, 15). Dał im fascynujące zadanie: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni, napełnijcie ziemię i opanujcie ją” (Rodzaju 1:28). Adam i Ewa mieli możliwość żyć na ziemi wiecznie. Niestety, zdecydowali, że nie będą słuchać Boga, i dlatego On nie uznał ich za „prawych”, którzy „posiądą ziemię”. Jak się później przekonamy, ich decyzja nie przekreśliła tego, co Bóg dla nas zamierzył. Wcześniej jednak zastanówmy się, co jeszcze On dla nas zrobił.

BÓG DAŁ SWOJE SPISANE SŁOWO

Biblia jest też znana jako Słowo Boże. Dlaczego Jehowa nam ją dał? Przede wszystkim dlatego, żebyśmy mogli Go poznać (Przysłów 2:1-5). Co prawda Biblia nie zawiera wszystkich informacji na temat Boga — żadna książka by ich nie pomieściła (Kaznodziei 3:11). Jednak wszystko, co w niej napisano, pomaga nam Go poznać. Gdy czytamy, jak Bóg traktuje ludzi, lepiej rozumiemy, jaki On jest. Dowiadujemy się, jacy ludzie Mu się podobają, a jacy nie (Psalm 15:1-5). Uczymy się też, jak mamy Go czcić, jakich zasad moralnych się trzymać i jaki mieć pogląd na rzeczy materialne. A najbardziej wyrazisty obraz osobowości Jehowy widzimy w tym, co mówił i robił Jego Syn, Jezus Chrystus (Jana 14:9).

Jehowa dał nam swoje Słowo, Biblię, również po to, żebyśmy wiedzieli, jak prowadzić szczęśliwe i sensowne życie. Podpowiada nam, co robić, żeby nasza rodzina była szczęśliwa, jak być zadowolonym z życia i jak sobie radzić z problemami. Poza tym w Biblii można znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania, na przykład: Dlaczego jest tyle cierpień? Co nas czeka w przyszłości? Wyjaśnia też ona, co Bóg już zrobił, żeby zrealizować swoje zamierzenie.

Biblia jest wyjątkowym dziełem Boga jeszcze z wielu innych powodów. Chociaż spisywało ją około 40 mężczyzn na przestrzeni 1600 lat, to przewija się przez nią jeden główny temat. Pokazuje to, że jej prawdziwym Autorem jest Bóg (2 Tymoteusza 3:16). W przeciwieństwie do innych starożytnych dzieł jej treść zachowała się w niezmienionej formie, co potwierdzają tysiące manuskryptów biblijnych. Co więcej, Biblia przetrwała mimo przeszkód, które miały powstrzymać ludzi przed jej tłumaczeniem, rozpowszechnianiem i czytaniem. Obecnie jest najbardziej rozpowszechnioną i najczęściej tłumaczoną książką na świecie. Fakt, że Biblia istnieje do dziś, to dowód, że „słowo naszego Boga trwa wiecznie” (Izajasza 40:8).

BÓG GWARANTUJE, ŻE SPEŁNI SWOJE ZAMIERZENIE

Innym ważnym osiągnięciem Boga jest to, w jaki sposób zagwarantował, że Jego zamierzenie wobec ludzi się spełni. Jak wspomniano wcześniej, Bóg chciał, żeby ludzie żyli wiecznie na ziemi. Jednak kiedy Adam okazał się nieposłuszny wobec Boga i w ten sposób zgrzeszył, on i jego potomkowie stracili możliwość życia wiecznego. W Liście do Rzymian 5:12 czytamy: „Grzech pojawił się na świecie przez jednego człowieka, a przez grzech — śmierć. I w taki sposób śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, bo wszyscy stali się grzeszni”. Ponieważ Adam zgrzeszył, wydawało się, że Boże zamierzenie się nie spełni. Jak Jehowa na to zareagował?

W tym, co Jehowa zrobił, widać Jego piękne cechy. Kierując się sprawiedliwością, wyciągnął wobec Adama i Ewy konsekwencje. Z miłości podjął działania, żeby pomóc ich przyszłemu potomstwu. A dzięki swojej mądrości ustalił, jak naprawić sytuację, i od razu podał rozwiązanie (Rodzaju 3:15). Wyzwolenie od grzechu i śmierci miał zapewnić Syn Boży, Jezus Chrystus. Co się z tym wiązało?

Żeby odwrócić skutki buntu Adama, Jehowa wysłał Jezusa na ziemię. Miał on pokazać ludziom, co mogą robić, żeby żyć wiecznie, oraz „dać swoje życie jako okup w zamian za wielu” (Mateusza 20:28; Jana 14:6) *. Jezus mógł zapłacić okup, ponieważ tak jak Adam był doskonały. Ale w przeciwieństwie do niego Jezus pozostał całkowicie posłuszny Bogu, i to aż do śmierci. Ponieważ na nią nie zasłużył, Jehowa wskrzesił go do życia w niebie. Jezus zrobił wtedy to, czego nie zrobił Adam — umożliwił posłusznym ludziom życie wieczne. Biblia mówi: „Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się prawymi” (Rzymian 5:19). Dzięki okupowi Bóg spełni swoją obietnicę, że ludzie będą żyli wiecznie na ziemi.

Z tego, jak Jehowa poradził sobie z tą trudną sytuacją, bardzo dużo się o Nim dowiadujemy. Widzimy, że nic nie jest w stanie Go powstrzymać — Jego słowo zawsze ‛spełni to, z czym je posłał’ (Izajasza 55:11). Rozumiemy też, jak bardzo Jehowa nas kocha. W 1 Liście Jana 4:9, 10 czytamy: „Bóg okazał nam miłość w ten sposób, że posłał na świat swojego jednorodzonego Syna, żebyśmy przez niego uzyskali życie. Ta miłość nie polega na tym, że to my pokochaliśmy Boga, ale na tym, że to On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”.

Bóg „nawet własnego Syna nie oszczędził, ale oddał go za nas wszystkich”. Dlatego możemy być pewni, że ‛da nam życzliwie wszystko’, co obiecał (Rzymian 8:32). A co jeszcze Bóg nam obiecał? Zobacz następny artykuł.

CO BÓG JUŻ ZROBIŁ? Jehowa stworzył ludzi, żeby żyli wiecznie na ziemi. Dał nam Biblię, żebyśmy mogli Go poznać. Posłał też na ziemię Jezusa Chrystusa, który zapłacił okup, dzięki czemu zamierzenie Boże na pewno się spełni

^ ak. 16 Więcej informacji o okupie zawiera rozdział 5 książki Czego naprawdę uczy Biblia?, wydanej przez Świadków Jehowy. Jest ona dostępna w serwisie internetowym jw.org.