Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Okup — doskonały dar od Boga

Okup — doskonały dar od Boga

„Każdy dobry dar i każdy doskonały podarunek pochodzi (...) od Ojca” (JAK. 1:17).

PIEŚNI: 148, 109

1. Co umożliwia okup?

OFIARA okupu złożona przez Jezusa to wspaniały dar. Umożliwia miłującym prawość dzieciom Adama stać się częścią rodziny Bożej. Daje nam też nadzieję na bezkresne szczęśliwe życie. Ale to nie wszystko. To, że Jezus żył zgodnie z wymogami prawości Bożej i chętnie poniósł śmierć, ma związek ze sprawami o znaczeniu wszechświatowym (Hebr. 1:8, 9).

2. (a) Jakie sprawy Jezus poruszył w modlitwie wzorcowej? (Zobacz ilustrację tytułową). (b) Co omówimy w tym artykule?

2 Jakieś dwa lata przed śmiercią Jezus nauczył swoich naśladowców modlić się słowami: „Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi” (Mat. 6:9, 10). Żeby pogłębić swoją wdzięczność za okup, zobaczmy, jak wiąże się on z uświęceniem imienia Jehowy, panowaniem Jego Królestwa i realizacją Jego zamierzenia.

„NIECH BĘDZIE UŚWIĘCONE TWOJE IMIĘ”

3. Co kryje się za imieniem Bożym i jak Szatan je oczernił?

3 Pierwsza prośba zawarta w modlitwie wzorcowej dotyczy uświęcenia imienia Jehowy. Za imieniem tym kryje się pełnia wspaniałości, dostojeństwa i świętości Boga. W innej modlitwie Jezus nazwał Go „Ojcem Świętym” (Jana 17:11). Ponieważ Jehowa jest święty, święte są wszystkie Jego zasady i prawa. Tymczasem w ogrodzie Eden Szatan podstępnie zakwestionował Boże prawo do ustanawiania norm, którymi powinni kierować się ludzie. Kiedy wypowiedział kłamstwo o Jehowie, oczernił Jego święte imię (Rodz. 3:1-5).

4. Jak Jezus przyczynił się do uświęcenia imienia Bożego?

4 Jezus, w przeciwieństwie do Szatana, naprawdę kochał imię Boże (Jana 17:25, 26). Przyczynił się do uświęcenia tego imienia (odczytaj Psalm 40:8-10). Swoim życiem na ziemi pokazał, że jest to rozsądne i prawe, żeby Jehowa ustanawiał normy postępowania dla swoich stworzeń. Nawet gdy umierał w męczarniach, nie przestał być lojalny wobec niebiańskiego Ojca. Dowiódł, że doskonały człowiek może przestrzegać Bożych wymagań w doskonały sposób.

5. Jak możemy uświęcać imię Boże?

5 A jak my możemy pokazać, że kochamy imię Boże? Swoim postępowaniem. Jehowa wymaga, żebyśmy byli święci (odczytaj 1 Piotra 1:15, 16). Oznacza to, że czcimy tylko Jego i z całego serca okazujemy Mu posłuszeństwo. Nawet gdy jesteśmy prześladowani, staramy się przestrzegać Jego sprawiedliwych zasad i praw. Kiedy tak robimy, pozwalamy, żeby nasze ‛światło świeciło przed ludźmi’, i w ten sposób przynosimy chwałę imieniu Jehowy (Mat. 5:14-16). Swoim życiem dowodzimy, że prawa Boże są dobre, a oskarżenia Szatana bezpodstawne. Oczywiście jesteśmy niedoskonali. Ale kiedy zdarzy się nam popełnić błąd, szczerze go żałujemy i przestajemy robić to, co ściąga hańbę na Jehowę (Ps. 79:9).

6. Dzięki czemu Jehowa może uznać nas za prawych mimo naszej niedoskonałości?

6 Na podstawie ofiary Chrystusa Jehowa przebacza grzechy osób, które przejawiają wiarę. Przyjmuje do grona swoich czcicieli tych, którzy oddają Mu życie. Uznaje pomazańców za prawych jako synów, a „drugie owce” — jako przyjaciół (Jana 10:16; Rzym. 5:1, 2; Jak. 2:21-25). Tak więc już teraz okup pozwala nam uzyskać stan prawości w oczach naszego Ojca i mieć wkład w uświęcanie Jego imienia.

„NIECH PRZYJDZIE TWOJE KRÓLESTWO”

7. Jakie błogosławieństwa będą dostępne dzięki okupowi?

7 Dalej w modlitwie wzorcowej Jezus powiedział: „Niech przyjdzie twoje królestwo”. Jaki związek ma okup z Królestwem Bożym? Umożliwia zebranie 144 000 osób, które razem z Jezusem będą królami i kapłanami w niebie (Obj. 5:9, 10; 14:1). Jezus i jego współwładcy — wspólnie tworzący Królestwo Boże — zadbają, żeby posłuszna ludzkość przez tysiąc lat mogła korzystać z błogosławieństw ofiary okupu. Ziemia stanie się rajem i wierni ludzie osiągną doskonałość. Wtedy wszystkie stworzenia w niebie i na ziemi utworzą zjednoczoną rodzinę Bożą (Obj. 5:13; 20:6). Jezus zmiażdży głowę węża i usunie wszelkie ślady buntu (Rodz. 3:15).

8. (a) W jaki sposób Jezus pomógł swoim uczniom zrozumieć, jak ważne jest Królestwo Boże? (b) Jak możemy popierać Królestwo Boże?

8 Kiedy Jezus był na ziemi, pomógł swoim uczniom zrozumieć, jak ważne jest Królestwo Boże. Zaraz po chrzcie ogłaszał wszędzie dobrą nowinę o tym rządzie (Łuk. 4:43). Tuż przed powrotem do nieba polecił uczniom, żeby byli jego świadkami „aż do najodleglejszego miejsca na ziemi” (Dzieje 1:6-8). Dzięki głoszeniu wszyscy ludzie mogli dowiedzieć się o okupie i zostać poddanymi Królestwa Bożego. Obecnie pokazujemy, że popieramy ten rząd, gdy wspieramy przebywających na ziemi braci Chrystusa w ogólnoświatowej działalności kaznodziejskiej (Mat. 24:14; 25:40).

„NIECH SIĘ DZIEJE TWOJA WOLA”

9. Dlaczego możemy być pewni, że Jehowa zrealizuje swoje zamierzenie co do ludzkości?

9 Co Jezus miał na myśli, mówiąc: „Niech się dzieje twoja wola”? Jehowa jest Stwórcą wszystkiego. Kiedy coś zapowiada, możemy być pewni, że to spełni (Izaj. 55:11). Nie pozwoli, by bunt Szatana pokrzyżował Jego zamierzenie co do ludzkości. Od początku chciał, żeby ziemię zamieszkiwały doskonałe dzieci Adama i Ewy (Rodz. 1:28). Gdyby ci pierwsi ludzie umarli bezdzietni, zamierzenie Boże nie zostałoby zrealizowane. Dlatego, chociaż zgrzeszyli, Jehowa pozwolił im wydać na świat potomstwo. Na podstawie okupu Bóg da osobom przejawiającym wiarę i posłuszeństwo możliwość osiągnięcia doskonałości i życia wiecznego. Jehowa kocha ludzi. Jego wolą jest, żebyśmy żyli tak, jak to zamierzył na początku.

10. Jaką korzyść z okupu odniosą zmarli?

10 A co z miliardami ludzi, którzy zmarli i nigdy nie mieli okazji poznać Jehowy ani Mu służyć? Okup umożliwi zmartwychwstanie. Nasz kochający Ojciec niebiański przywróci takie osoby do życia i da im możliwość poznania Jego zamierzenia oraz uzyskania życia wiecznego (Dzieje 24:15). Jehowa chce, żeby ludzie żyli, a nie umierali. Jako Źródło życia, stanie się Ojcem dla zmartwychwstałych (Ps. 36:9). Dlatego w modlitwie wzorcowej słusznie znajdują się słowa: „Nasz Ojcze w niebiosach” (Mat. 6:9). Ważną rolę podczas zmartwychwstania odegra Jezus. Powiedział o sobie: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem” (Jana 6:40, 44; 11:25).

11. Jaka jest wola Jehowy wobec członków „wielkiej rzeszy”?

11 Jehowa nie okazuje dobroci tylko kilku uprzywilejowanym osobom. Jezus powiedział: „Każdy, kto wykonuje wolę Boga, ten jest mi bratem i siostrą, i matką” (Marka 3:35). Wolą Jehowy jest, żeby wielbiła Go niezliczona „wielka rzesza” ze wszystkich narodów, plemion i języków. Ci, którzy przejawiają wiarę w okup i są posłuszni Bogu, będą mogli powiedzieć: „Wybawienie zawdzięczamy naszemu Bogu, który zasiada na tronie, i Barankowi” (Obj. 7:9, 10).

12. Jak modlitwa wzorcowa pomaga nam zrozumieć zamierzenie Jehowy?

12 Modlitwa wzorcowa pomaga nam zrozumieć, jakie jest zamierzenie Jehowy wobec posłusznych ludzi. W zgodzie z nią chcemy robić, co w naszej mocy, by uświęcać imię Boże (Izaj. 8:13). Okup złożony przez Jezusa umożliwia nasze wybawienie, które również przyniesie chwałę imieniu Jehowy. Co ciekawe, imię Jezusa oznacza „Jehowa jest wybawieniem”. Żeby udostępnić posłusznym ludziom błogosławieństwa ofiary okupu, Bóg posłuży się swoim Królestwem. Modlitwa wzorcowa upewnia nas, że nic nie może powstrzymać Jehowy od urzeczywistnienia Jego woli (Ps. 135:6; Izaj. 46:9, 10).

OKAZUJ WDZIĘCZOŚĆ ZA OKUP

13. Co pokazujemy, przyjmując chrzest?

13 Jednym ze sposobów okazania wdzięczności za okup jest oddanie swojego życia Bogu i potwierdzenie tego chrztem. Przez chrzest pokazujemy, że „należymy do Jehowy” (Rzym. 14:8). Poza tym w ten sposób prosimy Boga o „dobre sumienie” (1 Piotra 3:21). Jehowa wysłuchuje tej prośby, gdy nas oczyszcza dzięki krwi przelanej przez Jezusa. Dlatego jesteśmy przekonani, że da nam wszystko, co obiecał (Rzym. 8:32).

Jak można okazać wdzięczność za okup? (Zobacz akapity 13 i 14)

14. Dlaczego Bóg polecił nam miłować bliźnich?

14 A jak jeszcze możemy okazywać wdzięczność za okup? Ponieważ Jehowa kieruje się miłością we wszystkim, co robi, pragnie, żeby Jego słudzy Go w tym naśladowali (1 Jana 4:8-11). Gdy okazujemy innym miłość, dowodzimy, że pragniemy być „synami (...) [naszego] Ojca, który jest w niebiosach” (Mat. 5:43-48). Przykazanie miłości bliźniego ustępuje jedynie nakazowi, by miłować Jehowę (Mat. 22:37-40). Ważnym sposobem okazywania miłości naszym bliźnim jest dzielenie się z nimi dobrą nowiną o Królestwie Bożym. Przejawiając taką miłość, odzwierciedlamy chwałę Bożą. Kiedy przestrzegamy przykazania, żeby miłować innych, zwłaszcza braci, miłość do Boga „zostaje w nas wydoskonalona” (1 Jana 4:12, 20).

OKUP ZAPEWNIA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

15. (a) Jakich błogosławieństw od Jehowy zaznajemy już teraz? (b) Jakie błogosławieństwa czekają nas w przyszłości?

15 Wiara w okup umożliwia całkowite przebaczenie naszych grzechów. Słowo Boże zapewnia, że mogą one zostać „zmazane” (odczytaj Dzieje 3:19-21). Jak wspomnieliśmy wcześniej, na podstawie okupu Jehowa uznaje pomazańców za swoje dzieci — niejako ich adoptuje (Rzym. 8:15-17). A co powiedzieć o tych z nas, którzy należą do „drugich owiec”? Nasza „procedura adopcyjna” jest w toku. Kiedy osiągniemy doskonałość i pomyślnie przejdziemy ostateczną próbę, Jehowa z przyjemnością niejako podpisze dokument poświadczający, że uznaje nas za swoje ukochane ziemskie dzieci (Rzym. 8:20, 21; Obj. 20:7-9). Miłość Jehowy jest wieczna, a korzyści z okupu — nieprzemijające (Hebr. 9:12). Ten dar nigdy nie straci na wartości. Nikt ani nic nie może nam go odebrać.

16. Jak dzięki okupowi stajemy się naprawdę wolni?

16 Niezależnie od wysiłków Szatana wszystkie okazujące szczerą skruchę osoby w końcu staną się członkami rodziny Jehowy. Jezus umarł „raz na zawsze”. Oznacza to, że okupu nie trzeba będzie powtarzać (Hebr. 9:24-26). Umożliwia on całkowite anulowanie wyroku ciążącego na nas od czasów Adama. Dzięki ofierze Chrystusa nie jesteśmy już zniewoleni przez świat Szatana i nie boimy się śmierci (Hebr. 2:14, 15).

17. Co myślisz o miłości, którą Jehowa cię obdarzył?

17 Prawa natury, które ustanowił Jehowa, nigdy nie zawodzą i tak samo niezawodne są Jego obietnice. Możemy Mu zaufać bez reszty. On się nie zmienia (Malach. 3:6). Jehowa daje nam o wiele więcej niż życie. Obdarza nas swoją miłością. „Poznaliśmy miłość, którą Bóg żywi do nas, i w nią uwierzyliśmy. Bóg jest miłością” (1 Jana 4:16). Kiedy cała ziemia stanie się zachwycającym rajem, każdy jej mieszkaniec będzie naśladował Boga w okazywaniu tego przymiotu. Wtedy będziemy mogli razem z wiernymi stworzeniami niebiańskimi wysławiać Go słowami: „Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i szacunek, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen” (Obj. 7:12).