Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

STRAŻNICA (WYDANIE DO STUDIUM) Luty 2016

Ten numer zawiera artykuły przeznaczone do studiowania w okresie od 4 kwietnia do 1 maja 2016 roku.

Jehowa nazwał go swoim przyjacielem

Czy chciałbyś zostać przyjacielem Jehowy? Może ci w tym pomóc przykład Abrahama.

Naśladuj bliskich przyjaciół Jehowy

Dzięki czemu Rut, Ezechiasz i Maria zdołali nawiązać bliską przyjaźń z Bogiem?

Bądź lojalny wobec Jehowy

Przykład Jonatana może nam pomóc zachować lojalność wobec Jehowy w czterech trudnych sytuacjach.

Ucz się od lojalnych sług Jehowy

Dzięki czemu Dawid, Jonatan, Natan i Chuszaj przyznawali pierwszeństwo lojalności wobec Jehowy?