Kto kształtuje twój sposób myślenia?

Kto kształtuje twój sposób myślenia?

„Już nie dajcie się kształtować na wzór tego systemu rzeczy” (RZYM. 12:2).

PIEŚNI: 69, 57

1, 2. (a) Jak Jezus zareagował na radę Piotra? (Zobacz ilustrację tytułową). (b) Dlaczego Jezus tak odpowiedział?

UCZNIOWIE Jezusa nie mogli uwierzyć własnym uszom. Jezus, co do którego mieli nadzieję, że przywróci Królestwo Izraelowi, właśnie im powiedział, że wkrótce będzie cierpiał i umrze. Apostoł Piotr odezwał się jako pierwszy: „Zlituj się nad sobą, Panie; los ten wcale cię nie spotka”. Jezus mu odpowiedział: „Zejdź mi z oczu, Szatanie! Jesteś dla mnie zgorszeniem, gdyż nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku” (Mat. 16:21-23; Dzieje 1:6).

2 Tymi słowami Jezus wyraźnie pokazał, że istnieje różnica między sposobem myślenia Jehowy a poglądami i sposobem myślenia ludzi w świecie kontrolowanym przez Szatana (1 Jana 5:19). W wypowiedzi Piotra pobrzmiewało typowe dla świata myślenie, że trzeba się oszczędzać. Ale Jezus wiedział, że Jego Ojciec myśli inaczej. Wiedział, że Bóg chce, żeby przygotował się na to, co go czekało — cierpienie i śmierć. Z jego odpowiedzi danej Piotrowi jasno wynikało, że odrzuca świeckie myślenie i myśli po Bożemu.

3. Dlaczego myślenie po Bożemu jest trudne, a po ludzku łatwe?

3 A jak jest z nami? Czy myślimy po Bożemu, czy po ludzku? Na pewno dostosowaliśmy swoje zachowanie do wymagań Jehowy. Ale czy to samo można powiedzieć o naszym sposobie myślenia? Czy staramy się go dostosować do tego, jak myśli Jehowa? Wymaga to świadomych wysiłków. Z drugiej strony, żeby przesiąknąć sposobem myślenia świata, nie trzeba robić nic. To dlatego, że jest on wszechobecny (Efez. 2:2). A ponieważ często odwołuje się do naszego egoizmu, możemy łatwo mu ulec. Faktycznie, trudno jest myśleć po Bożemu. Natomiast myślenie po ludzku przychodzi nam nadspodziewanie łatwo.

4. (a) Co się stanie, jeśli pozwolimy światu kształtować nasz sposób myślenia? (b) Jak nam pomoże ten artykuł?

4 Jeśli jednak pozwolimy światu kształtować nasz sposób myślenia, staniemy się samolubni i będziemy chcieli sami decydować o tym, co jest dobre, a co złe (Marka 7:21, 22). Dlatego to tak ważne, żebyśmy starali się myśleć po Bożemu, a nie po ludzku. Ten artykuł nam w tym pomoże. Przeanalizujemy w nim, dlaczego dostosowanie naszego sposobu myślenia do myśli Jehowy wcale nadmiernie nas nie ogranicza, wręcz przeciwnie — jest dla nas dobre. Dowiemy się też, jak możemy nie dawać się kształtować temu światu. Z kolei następny artykuł wyjaśni nam, jak możemy przyswoić sobie sposób myślenia Jehowy.

SPOSÓB MYŚLENIA JEHOWY JEST DLA NAS DOBRY

5. Dlaczego niektórzy ludzie nie chcą, żeby ktokolwiek kształtował ich sposób myślenia?

5 Niektórym ludziom bardzo nie podoba się to, że ktokolwiek miałby mieć wpływ na ich sposób myślenia. Mówią oni: „Myślę samodzielnie”. Zazwyczaj chodzi im o to, że chcą samodzielnie podejmować decyzje i że mają do tego prawo. Nie chcą, by ktoś ich kontrolował, i podkreślają swoją niezależność *.

6. (a) Jaką wolność daje nam Jehowa? (b) Czy jest to wolność absolutna?

6 Jednak dostosowywanie swojego myślenia do sposobu myślenia Jehowy z całą pewnością nie oznacza, że w ogóle nie wolno nam mieć własnego zdania albo go wyrażać. Jak powiedziano w Liście 2 do Koryntian 3:17, „gdzie duch Jehowy, tam wolność”. Możemy rozwijać swoją osobowość, możemy mieć własne upodobania i zainteresowania. Tak nas zaprojektował Jehowa. Ale nie możemy korzystać z wolności bez żadnych ograniczeń (odczytaj 1 Piotra 2:16). Kiedy chodzi o to, co jest dobre, a co złe, Bóg chce, żebyśmy kierowali się Jego sposobem myślenia przedstawionym w Biblii. Czy to nas nadmiernie ogranicza, czy może jest dla nas dobre?

7, 8. Dlaczego to, że podzielamy poglądy Jehowy na różne sprawy, nadmiernie nas nie ogranicza? Podaj przykład.

7 Rozważmy pewien przykład. Rodzice starają się wpoić dzieciom różne wartości. Mogą uczyć je uczciwości, pracowitości i liczenia się z innymi. Nie ogranicza to dzieci. Rodzice po prostu przygotowują je, żeby były szczęśliwe w dorosłym życiu. Kiedy się usamodzielnią i opuszczą dom, same zaczną podejmować decyzje. Jeśli postanowią żyć zgodnie z wartościami wpojonymi im przez rodziców, będą miały większe szanse dokonywać wyborów, których później nie będą żałować. W rezultacie unikną wielu problemów i smutków.

8 Podobnie jak dobrzy rodzice Jehowa chce, żeby Jego dzieci miały tak szczęśliwe życie, jak to tylko możliwe (Izaj. 48:17, 18). Dlatego podał podstawowe zasady dotyczące moralności i właściwego traktowania innych. W tych dziedzinach Jehowa zachęca nas do przyjęcia Jego poglądów i wartości. Wcale nas to nie ogranicza, wręcz przeciwnie, pomaga nam właściwie rozumieć te sprawy (Ps. 92:5; Prz. 2:1-5; Izaj. 55:9). Dzięki temu możemy dokonywać mądrych wyborów i być szczęśliwi, a jednocześnie rozwijać swoją osobowość (Ps. 1:2, 3). Rzeczywiście, jeśli myślimy tak jak Jehowa, odnosimy wiele korzyści!

SPOSÓB MYŚLENIA JEHOWY JEST NAJLEPSZY

9, 10. Co dowodzi wyższości sposobu myślenia Jehowy?

9 Kolejnym powodem, dla którego chcemy upodabniać swój sposób myślenia do sposobu myślenia Jehowy, jest to, że bardzo przewyższa on świeckie myślenie. Świat oferuje rady w takich dziedzinach jak moralność, relacje rodzinne czy sukces zawodowy, ale większość z nich jest sprzeczna z zasadami Bożymi. Na przykład promowane jest myślenie tylko o sobie oraz tolerowanie niemoralnych kontaktów seksualnych. Małżonków zachęca się, żeby z byle powodu występowali o rozwód czy separację, jeśli tylko uważają, że pozostawanie w związku zagraża ich szczęściu. Tego typu rady kłócą się z tym, czego uczy Biblia. Ale czy dla ludzi żyjących obecnie niektóre z nich nie są lepsze?

10 Jezus powiedział, że „mądrość potwierdza swą prawość swoimi dziełami” (Mat. 11:19). Chociaż obserwujemy ogromny postęp w dziedzinie techniki, to ludzie nie są w stanie rozwiązać problemów, które odbierają im szczęście, takich jak wojny, rasizm czy przestępczość. A co z akceptowaniem niemoralności? Wiele osób przyznaje, że prowadzi ono do rozpadu rodzin, problemów zdrowotnych czy innych smutnych konsekwencji. Z drugiej strony chrześcijanie, którzy myślą tak jak Jehowa, cieszą się szczęśliwszym życiem rodzinnym, są zdrowsi i utrzymują pokojowe relacje ze współwyznawcami na całym świecie (Izaj. 2:4; Dzieje 10:34, 35; 1 Kor. 6:9-11). Czy nie dowodzi to wyższości sposobu myślenia Jehowy?

11. Kto kształtował sposób myślenia Mojżesza i jakie to przyniosło efekty?

11 Słudzy Jehowy z przeszłości wiedzieli, że Boży sposób myślenia jest najlepszy. Na przykład Mojżesz, chociaż był „wyszkolony we wszelkiej mądrości Egipcjan”, zwrócił się do Boga o „serce mądre” (Dzieje 7:22; Ps. 90:12). Błagał też Jehowę: „Daj mi, proszę, poznać twoje drogi” (Wyjścia 33:13). Ponieważ pozwolił Jehowie kształtować swój sposób myślenia, mógł odegrać ważną rolę w realizacji Jego zamierzenia. Ponadto Jehowa zadbał, żeby w Biblii opisano Mojżesza jako człowieka wielkiej wiary (Hebr. 11:24-27).

12. Na czym Paweł opierał swoje decyzje?

12 Apostoł Paweł był inteligentnym i wykształconym człowiekiem, znającym języki hebrajski i grecki (Dzieje 5:34; 21:37, 39; 22:2, 3). Ale odrzucił świecką mądrość i swoje decyzje opierał na Słowie Bożym (odczytaj Dzieje 17:2; 1 Koryntian 2:6, 7, 13). W rezultacie odnosił sukcesy w służbie i mógł oczekiwać nagrody, która będzie trwała wiecznie (2 Tym. 4:8).

13. Kto jest odpowiedzialny za to, czy zharmonizujemy swój sposób myślenia z Bożym?

13 Nie ma wątpliwości, że sposób myślenia Boga jest najlepszy. Jeśli się nim kierujemy, jesteśmy naprawdę szczęśliwi i możemy odnieść w życiu prawdziwy sukces. Ale Jehowa nie zmusza nas, żebyśmy myśleli tak jak On. „Niewolnik wierny i roztropny” ani starsi zboru nie kontrolują naszych myśli (Mat. 24:45; 2 Kor. 1:24). Każdy chrześcijanin jest osobiście odpowiedzialny za to, czy zharmonizuje swój sposób myślenia z Bożym. Jak możemy to robić?

NIE POZWÓL, ŻEBY KSZTAŁTOWAŁ CIĘ TEN ŚWIAT

14, 15. (a) Nad czym musimy rozmyślać, jeśli chcemy dostroić swój sposób myślenia do myśli Jehowy? (b) Dlaczego zgodnie z Rzymian 12:2 musimy unikać przyjmowania poglądów tego świata? Podaj przykład.

14 Rzymian 12:2 znajdujemy radę: „Już nie dajcie się kształtować na wzór tego systemu rzeczy, ale się przemieniajcie przez przeobrażanie swego umysłu, abyście sami doświadczyli, co jest dobrą i miłą, i doskonałą wolą Bożą”. Te natchnione słowa pokazują, że niezależnie od tego, co miało wpływ na nasze myślenie przed poznaniem prawdy, jesteśmy w stanie zmienić poglądy i zharmonizować je z myślami Jehowy. Oczywiście do pewnego stopnia ukształtowały nas geny i nasze własne przeżycia. Ale umysł jest elastyczny i może się zmieniać. Olbrzymi wpływ na to mają informacje, które przyjmujemy, i to, o czym rozmyślamy. Jeśli zastanawiamy się nad sposobem myślenia Jehowy, dojdziemy do przekonania, że On zawsze ma rację. Wtedy zupełnie naturalnie zapragniemy dostosować do niego swój sposób myślenia.

15 Trzeba jednak pamiętać, że aby dostroić swój sposób myślenia do sposobu myślenia Jehowy, już nie możemy dawać się „kształtować na wzór tego systemu rzeczy”. Musimy przestać przyjmować do umysłu jakiekolwiek poglądy czy wartości sprzeczne z miernikami Boga. Dlaczego jest to tak ważne? Wyjaśnijmy to na przykładzie żywności. Ktoś, kto chce poprawić zdrowie, może zdecydować, że będzie się lepiej odżywiał. Ale nie przyniesie mu to żadnych korzyści, jeśli jednocześnie będzie jadł zepsute jedzenie. Podobnie z naszymi wysiłkami, żeby myśleć tak jak Jehowa — pójdą na marne, jeśli wystawiamy się na wpływ świeckiego myślenia.

16. Przed czym musimy się chronić?

16 Czy jesteśmy w stanie uniknąć wszelkiego kontaktu ze świeckim sposobem myślenia? Nie, ponieważ żyjemy w tym świecie (1 Kor. 5:9, 10). Już samo głoszenie sprawia, że stykamy się z błędnymi wierzeniami. Ale nie oznacza to, że mamy o nich rozmyślać albo je przyjmować. Tak jak Jezus powinniśmy szybko odrzucać myśli, które sprzyjają celom Szatana. Ponadto możemy się chronić poprzez unikanie niepotrzebnego wystawiania się na wpływ świeckiego sposobu myślenia (odczytaj Przysłów 4:23).

17. Jak możemy unikać niepotrzebnego kontaktu ze świeckim myśleniem?

17 Na przykład musimy być ostrożni, kiedy wybieramy sobie przyjaciół. Biblia ostrzega, że jeśli zaprzyjaźnimy się z ludźmi, którzy nie służą Jehowie, zaczniemy myśleć tak jak oni (Prz. 13:20; 1 Kor. 15:12, 32, 33). Bądźmy też wybredni przy wyborze rozrywki. Odrzucając tę, która promuje teorię ewolucji, ukazuje przemoc lub niemoralność, unikamy zatruwania umysłu poglądami ‛podnoszącymi się przeciwko poznaniu Boga’ (2 Kor. 10:5).

Czy pomagamy dzieciom odrzucać szkodliwą rozrywkę? (Zobacz akapity 18 i 19)

18, 19. (a) Dlaczego musimy być ostrożni, jeśli chodzi o świeckie poglądy upowszechniane w zawoalowany sposób? (b) Jakie pytania powinniśmy sobie zadać i dlaczego?

18 Czasem świeckie myślenie jest prezentowane w bardziej zawoalowany sposób. Również wtedy musimy je rozpoznawać i odrzucać. Na przykład serwisy informacyjne podają niektóre wiadomości w sposób tendencyjny — tak żeby przedstawić jakieś poglądy polityczne w korzystnym świetle. Niektóre artykuły czy reportaże zachęcają do zmierzania do świeckich celów. Filmy i książki często promują myślenie wyłącznie o sobie albo o swojej rodzinie — co odbiorcom wydaje się rozsądne i słuszne. Jednak pomija się przy tym pogląd biblijny, że naprawdę szczęśliwi możemy być dopiero wtedy, gdy kochamy przede wszystkim Jehowę (Mat. 22:36-39). Ponadto niektóre bajki dla dzieci, choć pod innymi względami nie można im niczego zarzucić, mogą w subtelny sposób skłaniać najmłodszych do akceptowania niemoralnych zachowań.

19 Nie oznacza to, że w ogóle nie możemy korzystać z rozrywki. Ale dobrze jest się zastanowić: „Czy dostrzegam poglądy tego świata, nawet jeśli nie są promowane bezpośrednio? Czy chronię swoje dzieci — a także samego siebie — przed pewnymi programami telewizyjnymi i lekturą? Czy przeciwdziałam świeckim poglądom, z którymi mogą się stykać moje dzieci, poprzez uczenie ich zasad Jehowy?”. Jeśli widzimy różnicę między myśleniem świata i myśleniem Boga, nie pozwolimy „się kształtować na wzór tego systemu rzeczy”.

KTO KSZTAŁTUJE CIEBIE?

20. Co decyduje o tym, czy kształtuje nas myślenie Jehowy, czy tego świata?

20 Pamiętaj, że istnieją tylko dwa źródła informacji — Jehowa i świat kontrolowany przez Szatana. Które źródło kształtuje ciebie? To, na którym polegasz. Jeśli przyjmujesz poglądy tego świata, będziesz myśleć i postępować samolubnie. Dlatego to bardzo ważne, żebyśmy byli wybredni w doborze tego, nad czym rozmyślamy.

21. Co omówimy w następnym artykule?

21 Jak wspomnieliśmy wcześniej, żeby myśleć tak jak Jehowa, musimy robić coś więcej niż tylko chronić się przed złymi wpływami. Musimy zastanawiać się nad sposobem myślenia Jehowy i dostosowywać do niego własny. Z następnego artykułu dowiemy się, jak to robić.

^ ak. 5 W rzeczywistości nawet na najbardziej niezależnych myślicieli wpływ mają inni ludzie. Bez względu na to, czy zastanawiamy się nad czymś tak głębokim jak pochodzenie życia, czy nad czymś zwyczajnym, na przykład jakie ubranie założyć, inni zawsze na nas w jakimś stopniu oddziałują. Ale możemy wybrać, komu pozwolimy na siebie wpływać.