Co zostanie usunięte, gdy nadejdzie Królestwo Boże?

Co zostanie usunięte, gdy nadejdzie Królestwo Boże?

„Świat przemija i tak jest z jego pragnieniem, ale kto wykonuje wolę Boga, ten pozostaje na wieki” (1 JANA 2:17).

PIEŚNI: 134, 24

1, 2. (a) Dlaczego dzisiejszy świat można przyrównać do człowieka skazanego na śmierć? (Zobacz ilustrację tytułową). (b) Jaka będzie reakcja na zagładę niegodziwego świata?

WYOBRAŹ sobie następującą scenę: słychać brzęk metalowych drzwi więziennej celi. Strażnicy wyprowadzają groźnego przestępcę. Za chwilę odbędzie się egzekucja i chociaż mężczyzna ten wciąż żyje i wygląda zdrowo, w zasadzie można go uznać za zmarłego.

2 Do człowieka czekającego na egzekucję możemy przyrównać dzisiejszy świat. Wyrok został wydany już dawno temu i wkrótce będzie wykonany. W Biblii czytamy: „Świat przemija” (1 Jana 2:17). Koniec tego systemu jest nieuchronny. Istnieje jednak zasadnicza różnica między zagładą tego świata a egzekucją skazańca. W przypadku wyroku wydanego na przestępcę niektórzy mogą twierdzić, że nie jest on sprawiedliwy, i protestować w nadziei na odwołanie egzekucji w ostatniej chwili. Natomiast wyrok na ten świat został wydany przez doskonałego Sędziego i Władcę Wszechświata (Powt. Pr. 32:4). Egzekucja nie zostanie odwołana i nie będzie żadnych wątpliwości co do słuszności wyroku. Po jego wykonaniu wszystkie rozumne istoty we wszechświecie uznają, że sprawiedliwości stało się zadość. Cóż to będzie za ulga!

3. Jakie cztery problemy zostaną usunięte, gdy nadejdzie Królestwo Boże?

3 Jak więc należy rozumieć słowa: „Świat przemija”? Przestaną istnieć rzeczy, które ludzie uważają za nieodłączny element rzeczywistości. Czy to zła informacja? Wręcz przeciwnie — tak naprawdę jest to istotna część „dobrej nowiny o królestwie” (Mat. 24:14). Przeanalizujmy cztery problemy, które zostaną usunięte, gdy nadejdzie Królestwo Boże: źli ludzie, nieuczciwe organizacje, niegodziwe praktyki i trudne warunki życia. Dowiemy się, 1) jak wpływają na nas elementy dzisiejszej rzeczywistości, 2) co Jehowa zamierza z nimi zrobić i 3) czym je zastąpi.

ŹLI LUDZIE

4. Jak wpływają na nas źli ludzie?

4 Jaki wpływ mają na nas źli ludzie? Apostoł Paweł przepowiedział, że w dniach ostatnich nastaną „krytyczne czasy trudne do zniesienia”. Dodał też, że „niegodziwi i oszuści będą się posuwać od złego ku gorszemu” (2 Tym. 3:1-5, 13). Czy widzisz, jak spełniają się te słowa? Wielu z nas padło ofiarą niegodziwych ludzi — okrutnych dręczycieli, pełnych nienawiści fanatyków lub bezwzględnych przestępców. Niektórzy wyrządzają zło otwarcie, a inni pod przykrywką prawości. Ale nawet jeśli sami tego nie doświadczyliśmy, tacy ludzie mają na nas wpływ. Gdy słyszymy, jak brutalnie traktują dzieci, starszych wiekiem i inne bezbronne osoby, wzbudza to w nas odrazę i przerażenie. Tacy zwyrodniali ludzie przypominają zwierzęta, a nawet demony (Jak. 3:15). Na szczęście Jehowa w swoim Słowie przekazuje nam dobrą nowinę.

5. (a) Jaką szansę mają niegodziwi ludzie? (b) Co spotka niegodziwych ludzi, którzy się nie zmienią?

5 Co zrobi Jehowa? Obecnie Jehowa daje niegodziwym szansę na zmianę (Izaj. 55:7). Jako jednostki wciąż nie zostali osądzeni — wyrok dotyczy obecnego systemu rzeczy. Ale co stanie się z osobami, które się nie zmienią i w chwili wybuchu wielkiego ucisku dalej będą częścią tego świata? Jehowa obiecał na zawsze usunąć z ziemi złych ludzi (odczytaj Psalm 37:10). Niegodziwym może się wydawać, że nic im nie grozi. Potrafią ukrywać swoje postępowanie i często wymykają się sprawiedliwości oraz unikają konsekwencji (Hioba 21:7, 9). Ale Biblia przypomina nam: „Oczy [Boga] spoczywają na drogach człowieka i widzi on wszystkie jego kroki. Nie ma ciemności ani głębokiego cienia, by mogli się tam ukryć krzywdziciele” (Hioba 34:21, 22). Przed Jehową Bogiem nie można się ukryć. Nie da się też Go oszukać. Jego przenikliwy wzrok wszystko dostrzeże, nawet w ‛ciemności czy głębokim cieniu’. Gdy po Armagedonie spojrzymy na miejsce, gdzie byli niegodziwi, już ich tam nie będzie. Znikną na zawsze (Ps. 37:12-15).

6. Kto zajmie miejsce niegodziwych ludzi i dlaczego jest to dobra nowina?

6 Kto zastąpi złych ludzi? Jehowa daje nam pokrzepiającą obietnicę: „Potulni posiądą ziemię i naprawdę będą się wielce rozkoszować obfitością pokoju”. W tym samym psalmie czytamy: „Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze” (Ps. 37:11, 29). Kim są „potulni” i „prawi”? Potulni to osoby, które pokornie stosują się do wskazówek Jehowy i poddają Jego kierownictwu, a prawi pragną robić to, co dobre w Jego oczach. Obecnie prawych jest znacznie mniej niż niegodziwych. Ale w nowym świecie potulni i prawi nie będą ani mniejszością, ani większością — tylko oni będą żyć na ziemi. Właśnie tacy ludzie będą przekształcać ją w raj.

NIEUCZCIWE ORGANIZACJE

7. Jak wpływają na nas nieuczciwe organizacje?

7 Jaki wpływ mają na nas nieuczciwe organizacje? Sporo zła na świecie dzieje się nie za sprawą pojedynczych ludzi, ale całych organizacji. Pomyśl na przykład o religiach, które oszukują miliony ludzi. Zwodzą ich między innymi co do tego, kim jest Bóg, czy można zaufać Biblii i jaka przyszłość czeka ziemię oraz ludzi. A co powiedzieć o rządach, które wzniecają wojny i podżegają do przemocy na tle etnicznym, uciskają biednych i bezbronnych oraz opierają się na korupcji i różnych układach? I co z chciwymi korporacjami, które zanieczyszczają środowisko, ogołacają ziemię z jej zasobów i wykorzystują naiwność konsumentów? Przynoszą olbrzymie zyski wąskiej grupie ludzi, podczas gdy miliony innych zmaga się z ubóstwem. Bez wątpienia nieuczciwe organizacje są w dużej mierze odpowiedzialne za nieszczęścia dotykające dziś ludzi.

8. Co zgodnie z Biblią stanie się z organizacjami, które wydają się stabilne?

8 Co zrobi Jehowa? Wielki ucisk rozpocznie się od ataku czynników politycznych na fałszywe religie symbolizowane przez nierządnicę nazwaną Babilonem Wielkim (Obj. 17:1, 2, 16; 18:1-4). Wszystkie te religie czeka całkowita zagłada. A co się stanie z resztą nieuczciwych organizacji? W Biblii wiele organizacji i instytucji przyrównano do gór i wysp, bo wydają się ludziom niezwykle stabilne (odczytaj Objawienie 6:14). Ale w Księdze tej czytamy, że rządy i związane z nimi organizacje zachwieją się w posadach. Punktem kulminacyjnym wielkiego ucisku będzie zniszczenie wszystkich rządów tego starego świata oraz tych, którzy wraz z nimi przeciwstawiają się Królestwu Bożemu (Jer. 25:31-33). Nie będzie już żadnych nieuczciwych organizacji.

9. Dlaczego możemy być pewni, że „nowa ziemia” będzie dobrze zorganizowana?

9 Co zastąpi nieuczciwe organizacje? Czy po Armagedonie będzie na ziemi jakaś organizacja? W Biblii czytamy: „Są (...) nowe niebiosa i nowa ziemia, których oczekujemy zgodnie z jego obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość” (2 Piotra 3:13). Nie będzie już poprzednich niebios i ziemi, czyli nieuczciwych rządów i społeczeństwa podporządkowanego ich władzy. Co je zastąpi? Określenia „nowe niebiosa” i „nowa ziemia” odnoszą się do nowego rządu i podległego mu nowego społeczeństwa. Królestwo na czele z Jezusem Chrystusem będzie doskonałym odzwierciedleniem osobowości Jehowy — Boga porządku (1 Kor. 14:33). Dlatego „nowa ziemia” będzie dobrze zorganizowana. O różne sprawy zadbają wyznaczeni do tego mężczyźni, spełniający odpowiednie wymagania (Ps. 45:16). Będą poddawać się kierownictwu Chrystusa i jego 144 000 współwładców. Wyobraź sobie czasy, gdy wszystkie nieuczciwe organizacje zastąpi jedna — zjednoczona i uczciwa.

NIEGODZIWE PRAKTYKI

10. Jakie niegodziwe praktyki są powszechne w twojej okolicy i jak to wpływa na ciebie i twoją rodzinę?

10 Jaki wpływ mają na nas niegodziwe praktyki? Żyjemy w świecie pełnym niegodziwości. Jest on przesycony niemoralnością, nieuczciwością i przemocą. Odczuwają to szczególnie rodzice, którzy starają się chronić dzieci. Przemysł rozrywkowy w coraz większym stopniu promuje wszelkiego rodzaju niegodziwość, a jednocześnie wystawia na pośmiewisko ustalone przez Jehowę mierniki dobra i zła (Izaj. 5:20). Prawdziwi chrześcijanie przeciwstawiają się takim tendencjom. Bronią swojej nieskazitelności w środowisku, które podkopuje szacunek dla zasad Jehowy.

11. Czego się uczymy z wyroku, który Jehowa wykonał na Sodomie i Gomorze?

11 Co zrobi Jehowa? Zastanówmy się, co zrobił ze złem panoszącym się w Sodomie i Gomorze (odczytaj 2 Piotra 2:6-8). Prawy Lot był umęczony niegodziwym postępowaniem, z którym miał styczność on sam i jego rodzina. Niszcząc cały ten region, Jehowa nie tylko położył kres niegodziwości, ale dał też „ludziom bezbożnym wzór tego, co ma nadejść”. Wyeliminował wtedy wszelką niemoralność i podobnie będzie, gdy wykona wyrok na obecnym zdeprawowanym systemie rzeczy.

12. Czym chciałbyś się zajmować w nowym świecie?

12 Co zastąpi niegodziwe praktyki? Na rajskiej ziemi ludzie będą pochłonięci radosnymi zajęciami. Pomyśl o pasjonującej pracy, jaką będzie zmienianie naszej planety w raj czy budowanie domów dla nas i naszych bliskich. Będziemy też witać miliony zmartwychwstałych i uczyć ich wymagań Jehowy oraz tego, jak postępował On z ludźmi (Izaj. 65:21, 22; Dzieje 24:15). Nasze życie będą wypełniać radosne zajęcia przynoszące chwałę Jehowie.

TRUDNE WARUNKI ŻYCIA

13. Jakie są skutki buntu w Edenie?

13 Jaki wpływ mają na nas trudne warunki życia? Źli ludzie, nieuczciwe organizacje i niegodziwe praktyki powodują, że życie jest dziś bardzo trudne. Kogo z nas nie dotykają wojny, ubóstwo, rasizm, choroby czy śmierć? Mają wpływ na nas wszystkich. Są bezpośrednim wynikiem buntu trzech niegodziwych osób: Szatana, Adama i Ewy. Obecnie nikt z nas nie może uniknąć fatalnych skutków ich buntu.

14. Co Jehowa zrobi z trudnymi warunkami życia? Podaj przykład.

14 Co zrobi Jehowa? Pomyśl o wojnach. Jehowa obiecuje usunąć je na zawsze (odczytaj Psalm 46:8, 9). A co z chorobami? Bóg sprawi, że nie będzie po nich śladu (Izaj. 33:24). A śmierć? Jehowa ‛pochłonie ją na zawsze’! (Izaj. 25:8). Położy też kres ubóstwu (Ps. 72:12-16). Rozprawi się ze wszystkim, co dziś zatruwa nam życie. Usunie nawet szkodliwe „powietrze” tego systemu rzeczy, którego źródłem jest Szatan i demony (Efez. 2:2).

Wyobraź sobie świat bez wojen, chorób i śmierci! (Zobacz akapit 15)

15. Co po Armagedonie zniknie na zawsze?

15 Czy wyobrażasz sobie świat bez wojen, chorób i śmierci? Pomyśl tylko — żadnych armii, broni ani pomników wojennych. Nie będzie szpitali, lekarzy, pielęgniarek, ubezpieczeń zdrowotnych, kostnic, domów pogrzebowych ani cmentarzy. Zniknie też przestępczość, dlatego nie będą potrzebne firmy ochroniarskie, alarmy, policja, a może nawet zamki i klucze. Już nic nie będzie niepokoiło naszych umysłów i serc.

16, 17. (a) Jaką ulgę odczują ludzie, którzy przeżyją Armagedon? Zilustruj to przykładem. (b) Co musimy robić, żeby przeżyć koniec starego świata?

16 Jak będzie wyglądało życie w przyszłości? Może nie być łatwo sobie to wyobrazić. Żyjemy w złych warunkach tak długo, że mogliśmy już przestać dostrzegać, jak wielki wywołują w nas stres. Podobnie bywa z ludźmi, którzy mieszkają w pobliżu dworca kolejowego — mogą przestać słyszeć hałas. Albo z kimś, kto mieszka niedaleko wysypiska śmieci — może przestać czuć nieprzyjemny zapach. Kiedy jednak Jehowa usunie wszystkie negatywne zjawiska, odczujemy olbrzymią ulgę.

17 Jak zmieni się sytuacja zestresowanych dziś ludzi? Odpowiedź znajdujemy w Psalmie 37:11: „Będą się wielce rozkoszować obfitością pokoju”. Czy te słowa nie poruszają twojego serca? Właśnie takiego życia pragnie dla ciebie Jehowa. Dlatego w tych stresujących czasach końca ze wszystkich sił staraj się pozostać blisko Jehowy i Jego organizacji. Ceń swoją nadzieję i rozmyślaj o niej; niech będzie żywa w twoim sercu i umyśle. Chętnie dziel się nią z innymi (1 Tym. 4:15, 16; 1 Piotra 3:15). Dzięki temu nie przeminiesz z tym światem. Wręcz przeciwnie, będziesz prowadzić radosne życie — już na zawsze!