Zachowuj neutralność w podzielonym świecie

Zachowuj neutralność w podzielonym świecie

„Spłacajcie (...) co Boże, Bogu” (MAT. 22:21).

PIEŚNI: 33, 137

1. W jaki sposób okazujemy władzom względne podporządkowanie?

SŁOWO BOŻE mówi, że powinniśmy być posłuszni ludzkim rządom, a jednocześnie bardziej słuchać Boga niż ludzi (Dzieje 5:29; Tyt. 3:1). Czy nie ma w tym sprzeczności? W żadnym wypadku! W zrozumieniu i przestrzeganiu wspomnianych nakazów pomaga nam zasada względnego podporządkowania. Jezus tak ją sformułował: „Spłacajcie więc to, co Cezara, Cezarowi, a co Boże, Bogu” (Mat. 22:21) [1]. Jak wprowadzamy tę zasadę w życie? Okazujemy podporządkowanie władzom przez stosowanie się do ustanawianych przez nie praw, szanowanie urzędników i płacenie podatków (Rzym. 13:7). Jednak gdy żądają od nas zrobienia czegoś, co nie podoba się Bogu, taktownie odmawiamy.

2. Jak pokazujemy, że jesteśmy neutralni w sprawach związanych z polityką?

2 Spłacanie Bogu tego, co się Mu należy, obejmuje zachowywanie neutralności w sprawach związanych z polityką (Izaj. 2:4). Nie występujemy przeciwko rządom, skoro Jehowa dopuszcza ich istnienie, ale też nie popieramy ruchów patriotycznych czy nacjonalistycznych (Rzym. 13:1, 2). Nie wywieramy nacisku na polityków, nie ubiegamy się o stanowiska państwowe, nie bierzemy udziału w wyborach ani w jakichkolwiek działaniach zmierzających do zmiany władz.

3. Dlaczego musimy zachowywać neutralność?

3 Biblia podaje szereg powodów, dla których Bóg wymaga od nas neutralnej postawy. Trzymamy się z dala od polityki i wojen, ponieważ naśladujemy Jezusa Chrystusa oraz stosujemy się do jego nakazu, by nie być „częścią świata” (Jana 6:15; 17:16). Poza tym musimy zachowywać neutralność jako lojalni poddani Królestwa Bożego. Gdybyśmy postępowali inaczej, czy moglibyśmy z czystym sumieniem głosić, że jedynie to Królestwo jest w stanie rozwiązać problemy ludzkości? Ponadto dzięki neutralności tworzymy zjednoczoną międzynarodową społeczność braterską, czym różnimy się od religii fałszywych, które przez wtrącanie się do polityki wywołują podziały między swoimi wyznawcami (1 Piotra 2:17).

4. (a) Dlaczego możemy się spodziewać, że będzie coraz trudniej zachowywać neutralność? (b) Dlaczego już dziś powinniśmy umacniać się w postanowieniu zachowywania neutralności?

4 Tam, gdzie mieszkamy, sytuacja polityczna może się wydawać stabilna, a prawdziwe wielbienie tolerowane. Jednak musimy być świadomi, że wraz ze zbliżaniem się końca szatańskiego systemu rzeczy nasza neutralność będzie coraz bardziej rzucać się w oczy. Mnóstwo ludzi jest „nieskłonnych do jakiejkolwiek ugody” i „nieprzejednanych”, więc świat będzie w jeszcze większym stopniu podzielony (2 Tym. 3:3, 4). W niektórych krajach z powodu szybkich zmian na scenie politycznej nasi bracia już teraz stają w obliczu wyzwań związanych z chrześcijańską postawą. Czy dostrzegasz, dlaczego musimy umacniać się w postanowieniu zachowywania neutralności? Gdybyśmy z tym czekali, aż przyjdą próby, moglibyśmy się ugiąć i pójść na kompromis. Zatem jak możemy się przygotować, by zachowywać neutralność w podzielonym świecie? Przeanalizujmy cztery czynniki, które nam w tym pomogą.

PATRZ NA LUDZKIE RZĄDY TAK JAK JEHOWA

5. Jak Jehowa patrzy na ludzkie rządy?

5 Pierwszym czynnikiem, który pomaga zachowywać neutralność, jest podzielanie punktu widzenia Jehowy na ludzkie rządy. Chociaż niektóre z nich mogą wydawać się sprawiedliwe, sama koncepcja sprawowania władzy przez człowieka nigdy nie była częścią zamierzenia Bożego (Jer. 10:23). Rządy powołane do istnienia przez ludzi propagują nacjonalizm wywołujący podziały. Nawet najlepsi przywódcy nie potrafią rozwiązać wszystkich problemów. Ponadto od roku 1914 władze ludzkie stoją w opozycji do Królestwa Bożego, które już niebawem wykona wyrok na narodach i je zniszczy (odczytaj Psalm 2:2, 7-9).

6. W jaki sposób powinniśmy traktować przedstawicieli władz?

6 Bóg pozwala na funkcjonowanie obecnego systemu politycznego, ponieważ zapewnia on pewną miarę stabilności, która ułatwia nam głoszenie dobrej nowiny (Rzym. 13:3, 4). Zachęca nas nawet, żebyśmy modlili się za przedstawicieli władz, zwłaszcza gdy ich decyzje mogą mieć wpływ na naszą działalność (1 Tym. 2:1, 2). Podobnie jak apostoł Paweł, dochodzimy przed urzędnikami swoich praw (Dzieje 25:11). Biblia wprawdzie uczy, że Szatan, przeciwnik Boży, kontroluje system polityczny, ale nie mówi, że bezpośrednio oddziałuje na poszczególnych przywódców lub urzędników (Łuk. 4:5, 6). Nie powinniśmy zatem sugerować, że jakiś polityk znajduje się pod wpływem Diabła. Stosujemy się raczej do rady, by ‛o nikim nie mówić krzywdząco’ (Tyt. 3:1, 2).

7. Jakiego myślenia musimy się wystrzegać?

7 Nasze posłuszeństwo wobec Boga oznacza, że nie popieramy żadnego kandydata ani partii politycznej bez względu na to, czy wydaje się nam sprzyjać, czy nie. Jak w związku z tym nasza neutralność może być wystawiona na próbę? Wyobraź sobie, że ludzie chcą obalić reżim, który prześladował również sług Bożych. Chociaż nie wyjdziemy na ulicę, by protestować, to czy w duchu nie będziemy się z nimi solidaryzowali? (Efez. 2:2). Musimy być neutralni nie tylko w słowach i czynach, ale także w myślach.

BĄDŹ ‛OSTROŻNY I NIEWINNY’

8. Jak możemy okazać się „ostrożni” oraz „niewinni” w obliczu prób związanych z neutralnością?

8 Drugim czynnikiem, który pozwala nam zachowywać neutralność w obliczu prób, jest zastosowanie się do rady: „Okażcie się ostrożni jak węże, a niewinni jak gołębie” (odczytaj Mateusza 10:16, 17). Ostrożność okazujemy, kiedy przewidujemy niebezpieczeństwa, a niewinność — gdy w czasie prób nie łamiemy zasad. Przyjrzyjmy się kilku potencjalnym wyzwaniom oraz temu, jak możemy sobie z nimi radzić.

9. Jak możemy okazać się ostrożni podczas rozmów?

9 Rozmowy. Musimy być ostrożni, gdy w rozmowach pojawiają się tematy polityczne. Na przykład podczas głoszenia o Królestwie unikaj zarówno chwalenia, jak i krytykowania poglądów jakiejś partii bądź jej lidera. Kiedy starasz się znaleźć z rozmówcą wspólną płaszczyznę, skup się na problemie, a nie na rozwiązaniu proponowanym przez polityków. Następnie pokaż na podstawie Biblii, jak rząd Boży całkowicie i trwale rozwiąże dany problem. Jeśli wyłonią się drażliwe kwestie, takie jak małżeństwa osób tej samej płci lub aborcja, stań w obronie zasad Bożych i wyjaśnij, jak stosujemy je w życiu. Bądź neutralny, gdy ktoś porusza polityczne aspekty takich kwestii. Nie zajmujemy stanowiska odnośnie do tego, jakie prawa powinny być uchwalone, zniesione albo zmienione. Nikogo też nie zmuszamy do przyjęcia naszego punktu widzenia.

10. Jak nie dopuścić, by media wywarły wpływ na naszą neutralność?

10 Media. Środki masowego przekazu często podają informacje w sposób tendencyjny i arbitralny. Zdarza się, że są narzędziem w rękach polityków. W krajach, gdzie przekazy medialne są kontrolowane przez władze, prezentowane treści mogą jawnie promować ich interesy. Ale nawet tam, gdzie panuje względna wolność, chrześcijanie muszą uważać, żeby nie przyswoić sobie stronniczych opinii przedstawianych w mediach. Zapytaj siebie: „Czy lubię słuchać czyichś wystąpień, bo zgadzam się z jego poglądami politycznymi?”. Gdyby tak było, postaraj się znaleźć bardziej obiektywne źródło informacji. Mądrze jest ograniczać korzystanie z mediów promujących program jakiejś partii politycznej i konfrontować to, co do nas dociera, z biblijnym „wzorem zdrowych słów” (2 Tym. 1:13).

11. Jakim zagrożeniem dla naszej neutralności byłoby przywiązanie do rzeczy materialnych?

11 Materializm. Jeśli jesteśmy przywiązani do tego, co posiadamy, narażamy się na złamanie zasady neutralności w chwili próby. Ruth, siostra z Malawi, obserwowała, jak przydarzyło się to niektórym Świadkom Jehowy w okresie prześladowań w latach siedemdziesiątych. Wspomina: „Nie mogli się pogodzić z utratą wygodnego życia. Tak jak my opuścili swoje domy, ale później zapisali się do partii i wrócili, ponieważ nie chcieli znosić warunków panujących w obozie dla uchodźców”. Jednak zdecydowana większość sług Bożych pozostaje neutralna mimo trudności ekonomicznych, a nawet utraty całego mienia (Hebr. 10:34).

12, 13. (a) Jaki jest pogląd Jehowy na rodzinę ludzką? (b) Co świadczyłoby o tym, że rozwinęła się w nas niestosowna duma wynikająca z pochodzenia?

12 Niestosowna duma. Ludzie często szczycą się swoją rasą, kulturą, plemieniem, miastem czy narodem. Jednak wiemy, że niestosowna duma kłóci się z Bożym poglądem na człowiecze rządy i rodzinę ludzką. Oczywiście Jehowa nie oczekuje, że wyrzekniemy się swej kultury — w gruncie rzeczy różnorodność jest zachwycająca. Ale musimy pamiętać, że w oczach Boga wszyscy ludzie są równi (Rzym. 10:12).

13 Poczucie wyższości z racji pochodzenia leży u podstaw nacjonalizmu i często prowadzi do łamania zasad. Nie możemy twierdzić, że ten problem nas nie dotyczy, gdyż nawet niektórzy członkowie zboru w I wieku n.e. dyskryminowali współwyznawców z powodu ich narodowości (Dzieje 6:1). Jak rozpoznać, czy nie kiełkuje w nas niestosowna duma? Przypuśćmy, że usłyszałeś radę od brata lub siostry z innego kraju. Czy od razu ją odrzucisz, myśląc sobie: „U nas robi się to lepiej”? Powinniśmy raczej zastosować się do natchnionej zachęty: ‛Z uniżeniem umysłu uważajmy drugich za wyższych od siebie’ (Filip. 2:3).

KORZYSTAJ Z SIŁ OD JEHOWY

14. Jak może nam pomóc modlitwa i jaki biblijny przykład to potwierdza?

14 Trzecim czynnikiem pomocnym w zachowywaniu neutralności są siły od Jehowy. Módl się o ducha świętego, który pozwoli ci przejawiać cierpliwość i panowanie nad sobą — cechy potrzebne, gdy w kraju władzę sprawuje skorumpowany lub niesprawiedliwy rząd. Proś również Boga o mądrość, żebyś dostrzegał sytuacje, które mogłyby stanowić próbę chrześcijańskiej neutralności, i żebyś właściwie na nie reagował (Jak. 1:5). Jeśli z powodu swoich przekonań przebywasz w więzieniu lub zostałeś ukarany w inny sposób, módl się o siły niezbędne do odważnego bronienia wiary i przetrwania prześladowań, które mogą cię jeszcze spotkać (odczytaj Dzieje 4:27-31).

15. Jak w zachowywaniu neutralności może ci pomóc Biblia? (Zobacz też ramkę „Umocniło ich Słowo Boże”).

15 Jehowa może cię wzmocnić poprzez swoje Słowo. Rozmyślaj o wersetach, które pomogą ci zachować neutralność w próbach. Staraj się je zapamiętać już teraz, dzięki czemu staną się dla ciebie źródłem pokrzepienia, gdy nie będziesz miał dostępu do Biblii. Słowo Boże wzmocni również twoją nadzieję na przyszłe błogosławieństwa Królestwa. Taka nadzieja ma kluczowe znaczenie, jeśli chcemy przetrwać prześladowania (Rzym. 8:25). Wybierz fragmenty opisujące dobrodziejstwa, których szczególnie wyczekujesz, i wyobrażaj sobie, jak ich zaznajesz w raju.

NAŚLADUJ NIEZŁOMNOŚĆ INNYCH

16, 17. Czego możemy się nauczyć od niezłomnych sług Bożych? (Zobacz ilustrację tytułową).

16 W zachowywaniu neutralności może nam też pomóc czwarty czynnik — wzór wiernych sług Jehowy. Z ich przykładu możemy czerpać siły do wytrwania i uczyć się mądrze postępować. Szadrach, Meszach i Abed-Nego nie pokłonili się posągowi, który był symbolem państwa babilońskiego (odczytaj Daniela 3:16-18). Czytanie o ich zdecydowanej postawie daje dzisiejszym Świadkom Jehowy odwagę, by odmówić pozdrawiania flagi narodowej. Również Jezus nawet w najmniejszym stopniu nie angażował się w politykę ani problemy społeczne. Wiedząc, jaki wpływ jego przykład wywrze na drugich, powiedział uczniom: „Odwagi! Ja zwyciężyłem świat” (Jana 16:33).

17 Także obecnie wielu Świadków Jehowy dowodzi neutralności. Niektórzy są maltretowani, więzieni, a nawet pozbawiani życia za wiarę. Ich przykład może ci pomóc, tak jak Barışowi z Turcji, który powiedział: „Młody Franz Reiter został stracony za odmowę wstąpienia do hitlerowskiej armii. W noc poprzedzającą egzekucję napisał do mamy list. Przebija z niego niezwykła wiara i zaufanie do Jehowy. Postanowiłem naśladować jego przykład, gdy będę przechodził podobną próbę” [2].

18, 19. (a) Jakiego wsparcia mogą ci udzielić członkowie zboru? (b) Na co powinniśmy być zdecydowani?

18 Poza tym wsparcia mogą ci udzielić bracia i siostry ze zboru. Opowiedz starszym o napotykanych próbach neutralności i poproś o dojrzałe rady oparte na Biblii. Gdy członkowie zboru dowiedzą się o twojej sytuacji, mogą być dla ciebie źródłem zachęt. Poproś ich, żeby się za ciebie modlili. Oczywiście jeśli chcemy, żeby współwyznawcy nas wspierali i się za nas modlili, powinniśmy robić to samo dla nich (Mat. 7:12). Aby nasze modlitwy były konkretne, warto zapoznać się z materiałem „Świadkowie Jehowy więzieni za wiarę — wykaz terytorialny”, zamieszczonym w serwisie jw.org (patrz: DLA MEDIÓW > SYTUACJA PRAWNA). Zawiera on nazwiska Świadków znajdujących się obecnie w więzieniu. Wybierz kilka z nich i módl się za te osoby, żeby z odwagą zachowywały niezłomność (Efez. 6:18-20).

19 Spodziewamy się, że wraz ze zbliżaniem się końca ludzkich rządów nasza lojalność wobec Jehowy i Jego Królestwa będzie coraz mniej tolerowana. Dlatego już dziś umacniajmy się w postanowieniu zachowywania neutralności w tym podzielonym świecie.

^ [1] (akapit 1) Jezus wspomniał o Cezarze, osobie sprawującej najwyższy urząd w tamtych czasach, jako symbolu władzy państwowej.

^ [2] (akapit 17) Zobacz książki: Świadkowie Jehowy — głosiciele Królestwa Bożego, strona 662, oraz Królestwo Boże panuje!, rozdział 14, ramka „Umarł ku chwale Bożej”.