Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Dlaczego powinniśmy korzystać z zebrań?

Dlaczego powinniśmy korzystać z zebrań?

„Zważajmy jedni na drugich, (...) nie opuszczając naszych wspólnych zebrań” (HEBR. 10:24, 25).

PIEŚNI: 20, 119

1-3. (a) Jak chrześcijanie pokazują, że cenią zebrania? (Zobacz ilustrację tytułową). (b) Co omówimy w tym artykule?

KIEDY Corinna miała zaledwie 17 lat, jej mamę aresztowano i zesłano do łagru. Później Corinna została wywieziona na Syberię, tysiące kilometrów od domu. Była zmuszana do niewolniczej pracy, czasami na siarczystym mrozie, chociaż nie miała odpowiednich ubrań. Mimo tak trudnych warunków razem z inną siostrą postanowiła skorzystać z zebrania.

2 Corinna opowiada: „Opuściłyśmy wieczorem nasze miejsce pracy i poszłyśmy pieszo 25 kilometrów na stację kolejową. Pociąg ruszył o drugiej w nocy. Jechałyśmy sześć godzin, a potem szłyśmy jeszcze 10 kilometrów”. Czy warto było zdobyć się na ten wysiłek? Corinna tak wspomina tamto zebranie: „Studiowaliśmy Strażnicę i śpiewaliśmy pieśni Królestwa. Było to dla nas bardzo budujące przeżycie, które umocniło naszą wiarę”. Chociaż siostry te wróciły do kołchozu dopiero po trzech dniach, kierownik nawet nie zauważył ich nieobecności.

3 Słudzy Jehowy zawsze cenili możliwość spotykania się w gronie współwyznawców. Zaraz po utworzeniu pierwszego zboru chrześcijańskiego uczniowie Jezusa „wciąż jednomyślnie przebywali w świątyni” (Dzieje 2:46). Zapewne ty również pragniesz regularnie chodzić na zebrania. Jednak nie zawsze jest to łatwe — ze względu na pracę zawodową, napięty plan zajęć lub zmęczenie. Co może być motywacją do przezwyciężania tych przeszkód i regularnej obecności na zebraniach? [1] Jak pomagać naszym zainteresowanym i innym osobom zrozumieć, dlaczego jest to takie ważne? W artykule tym omówimy osiem powodów, dla których powinniśmy korzystać z zebrań. Możemy je podzielić na trzy kategorie: jak nasza obecność na zebraniach wpływa na nas samych, na innych oraz na Jehowę [2].

JAK ZEBRANIA WPŁYWAJĄ NA NAS SAMYCH

4. Jak zebrania umożliwiają nam zdobywanie wiedzy o Jehowie?

4 Podczas zebrań jesteśmy szkoleni. Na każdym zebraniu uczymy się o naszym Bogu, Jehowie. Na przykład ostatnio większość zborów przez prawie dwa lata w ramach zborowego studium Biblii analizowała książkę Zbliż się do Jehowy. Czy omówienie Bożych przymiotów, wzbogacone wypowiedziami braci i sióstr, nie wzmocniło twojej miłości do naszego niebiańskiego Ojca? Wiedzę ze Słowa Bożego pogłębiamy też wtedy, gdy z uwagą słuchamy wykładów, pokazów i czytania fragmentów Biblii (Nehem. 8:8). Pomyśl o duchowych skarbach, które odkrywasz każdego tygodnia, wyszukując ciekawe myśli w Biblii, a później słuchając wypowiedzi innych.

5. Jak zebrania pomogły ci wprowadzić w życie to, czego nauczyłeś się z Biblii, i ulepszyć swoją służbę?

5 Na zebraniach dowiadujemy się, jak w różnych dziedzinach życia stosować zasady biblijne (1 Tes. 4:9, 10). Na przykład materiał omawiany na studium Strażnicy jest przygotowywany pod kątem potrzeb sług Jehowy. Czy zdarzyło się, że na takim zebraniu zostałeś zmotywowany do przeanalizowania swoich celów życiowych, przebaczenia współwyznawcy lub podniesienia jakości modlitw? Zebrania organizowane w tygodniu przygotowują nas do służby. Dowiadujemy się na nich, jak głosić dobrą nowinę oraz jak skutecznie uczyć zasad Bożych (Mat. 28:19, 20).

6. Dzięki czemu zebrania są dla nas źródłem zachęt i sił?

6 Zebrania są źródłem zachęt. Życie w tym systemie rzeczy może nas osłabiać pod względem psychicznym, emocjonalnym i duchowym. Natomiast zebrania dodają nam sił i nas pokrzepiają (odczytaj Dzieje 15:30-32). W trakcie wielu z nich omawiamy spełnienie proroctw biblijnych. Dzięki temu umacniamy się w przekonaniu, że obietnice Jehowy dotyczące przyszłości również się urzeczywistnią. Oczywiście źródłem zachęt są nie tylko osoby przemawiające z podium. Czujemy się też zbudowani płynącymi z serca wypowiedziami oraz śpiewem naszych współbraci (1 Kor. 14:26). A gdy z nimi rozmawiamy — przed zebraniami i po nich — czujemy, że należymy do jednej rodziny, co bardzo nas pokrzepia (1 Kor. 16:17, 18).

7. Dlaczego spotykanie się ze zborem na zebraniach jest takie ważne?

7 Podczas zebrań oddziałuje na nas duch święty. Wyniesiony do chwały Jezus Chrystus powiedział: „Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi do zborów” (Obj. 2:7). Jezus zapewnia przewodnictwo zborowi chrześcijańskiemu właśnie za pośrednictwem ducha świętego. To dzięki temu duchowi możemy oprzeć się pokusom, śmiało i umiejętnie głosić oraz podejmować mądre decyzje. Czy nie powinniśmy korzystać z wszelkich możliwości — również z zebrań — by otrzymać ducha świętego?

JAK NASZA OBECNOŚĆ WPŁYWA NA INNYCH

8. Jak nasza obecność na zebraniach, wypowiedzi i śpiewanie pieśni może wpłynąć na innych? (Zobacz też ramkę „Po nich zawsze czuje się lepiej”).

8 Zebrania są okazją do pokazania naszym braciom, że ich kochamy. Spróbuj się zastanowić, z jakimi wyzwaniami muszą się zmagać niektórzy bracia i siostry w twoim zborze. Apostoł Paweł zachęcał: „Zważajmy jedni na drugich”. Określenie „zważajmy” może być również oddane jako „troszczmy się”. Paweł wyjaśnił, że możemy dać wyraz takiej trosce, „nie opuszczając naszych wspólnych zebrań” (Hebr. 10:24, 25). Obecnością na zebraniach pokazujesz, że współbracia zasługują na poświęcanie im czasu i uwagi. Ponadto twoje płynące z serca wypowiedzi i śpiewanie pieśni są dla nich zachętą (Kol. 3:16).

9, 10. (a) Wyjaśnij, jak słowa Jezusa z Jana 10:16 pomagają nam zrozumieć, dlaczego zebrania są tak ważne. (b) Jaki wpływ nasza regularna obecność na zebraniach może mieć na osoby, które zostały odtrącone przez rodzinę?

9 Zebrania przyczyniają się do jedności zboru. (Odczytaj Jana 10:16). Jezus przyrównał się do pasterza, a swoich naśladowców do owiec. Wyobraź sobie, że widzisz dwie owce na wzgórzu, dwie w dolinie i jeszcze jedną skubiącą trawę w oddali. Czy powiedziałbyś, że te pięć owiec tworzy stado? Stado przeważnie trzyma się razem i podąża za pasterzem. Podobnie jest z nami. Trudno byłoby powiedzieć, że podążamy za naszym Pasterzem, gdybyśmy świadomie się odosabniali. Aby być „jedną trzodą” pod przewodnictwem „jednego pasterza”, musimy zgromadzać się z braćmi.

10 Kiedy przychodzimy na zebrania, mamy wkład w zachowywanie jedności braterskiej (Ps. 133:1). Niektórzy z naszych współwyznawców zostali odtrąceni przez rodziców i rodzeństwo. Jezus jednak obiecał, że zapewni im duchową rodzinę, w której zaznają miłości i troski (Marka 10:29, 30). Kiedy regularnie jesteś na zebraniach, masz okazję stać się niejako ojcem, matką, bratem lub siostrą dla kogoś z nich. Czy nie jest to motywacją do podejmowania wysiłków, żeby przychodzić na zebrania?

JAK NASZA OBECNOŚĆ WPŁYWA NA JEHOWĘ

11. Jak na zebraniach dajemy Jehowie to, na co zasługuje?

11 Przychodząc na zebrania, dajemy Jehowie to, na co zasługuje. Naszemu Stwórcy należy się wysławianie, chwała, dziękczynienie i szacunek (odczytaj Objawienie 7:12). Kiedy w trakcie zebrań modlimy się, śpiewamy pieśni i mówimy o Jehowie, dajemy Mu to, na co w pełni zasługuje — naszą cześć. Bardzo cenimy sobie zaszczyt przynoszenia chwały Temu, któremu tak wiele zawdzięczamy.

12. Co czuje Jehowa, gdy stosujemy się do polecenia, by chodzić na zebrania?

12 Jehowa zasługuje także na nasze posłuszeństwo. Polecił nam nie opuszczać wspólnych zebrań, zwłaszcza w czasie końca. Kiedy chętnie się do tego stosujemy, sprawiamy Mu radość (1 Jana 3:22). On zauważa i ceni nasze wysiłki, by być na każdym zebraniu (Hebr. 6:10).

13, 14. Jak na zebraniach przybliżamy się do Jehowy i Jezusa?

13 Obecnością na zebraniach pokazujemy Jehowie, że chcemy się przybliżać do Niego i do Jego Syna. Na zebraniach nasz Wspaniały Nauczyciel zapewnia nam kierownictwo przez swoje Słowo, Biblię (Izaj. 30:20, 21). Nawet osoby spoza zboru, które przychodzą na nasze spotkania, mogą przyznać: „Bóg rzeczywiście jest wśród was” (1 Kor. 14:23-25). Jehowa błogosławi zebraniom za pośrednictwem swojego świętego ducha oraz nadzoruje oparty na Biblii program nauczania. A zatem na zebraniach słuchamy głosu Jehowy i odczuwamy Jego życzliwą troskę. W rezultacie się do Niego przybliżamy.

14 Jezus powiedział: „Gdzie jest dwóch lub trzech zebranych w moim imieniu, tam jestem pośród nich” (Mat. 18:20). Słowa te można odnieść do naszych zebrań. Chrystus, który jest Głową zboru, ‛przechadza się pośród’ ludu Bożego (Obj. 1:20 do 2:1). Pomyśl tylko, Jehowa i Jezus są osobiście zaangażowani w umacnianie nas na zebraniach. Co według ciebie czuje Bóg, gdy widzi, że chcesz przybliżać się do Niego i Jego Syna?

15. Jak obecnością na zebraniach dowodzimy, że uznajemy Boże zwierzchnictwo?

15 Obecnością na zebraniach dowodzimy, że uznajemy Boże zwierzchnictwo. Chociaż Jehowa polecił, byśmy przychodzili na zebrania, nie zmusza nas do tego (Izaj. 43:23). To od nas zależy, czy pokażemy Mu, jak głęboko Go kochamy i jak bardzo jesteśmy zdecydowani popierać Jego panowanie (Rzym. 6:17). Na przykład pracodawca może wywierać presję, żebyśmy zrezygnowali z regularnej obecności na zebraniach. Albo za uczestnictwo w nich władze grożą nam nałożeniem grzywny, uwięzieniem, a nawet czymś gorszym. A może stajemy w obliczu pokusy, by zamiast pójść do Sali Królestwa, skorzystać z jakiejś rozrywki. W każdej z tych sytuacji musimy dokonać wyboru: Komu będziemy służyć? (Dzieje 5:29). Kiedy nasze decyzje pokazują, że uznajemy zwierzchnictwo Jehowy, rozweselamy tym Jego serce (Prz. 27:11).

W DALSZYM CIĄGU KORZYSTAJ Z ZEBRAŃ

16, 17. (a) Skąd wiemy, że zebrania były bardzo ważne dla pierwszych chrześcijan? (b) Co o zebraniach sądził brat George Gangas?

16 Pierwsi chrześcijanie nie zgromadzali się jedynie przez krótki czas zaraz po niezwykłych wydarzeniach z dnia Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e. „Dalej trwali w nauce apostołów”, a także „wciąż jednomyślnie przebywali w świątyni” (Dzieje 2:42, 46). Greckie słowo przetłumaczone na „dalej trwali” sugeruje pełne determinacji i wysiłku trzymanie się określonego sposobu postępowania. Pod rządami Rzymian i w obliczu prześladowań ze strony żydowskich przywódców religijnych chrześcijanom nie było łatwo uczęszczać na zebrania. Jednak się nie poddawali.

17 Wielu współczesnych sług Jehowy dowiodło, że ceni zebrania. Na przykład George Gangas, który ponad 22 lata był członkiem Ciała Kierowniczego, powiedział: „Spotykanie się z braćmi jest dla mnie jedną z największych przyjemności życia oraz źródłem pokrzepienia. Najchętniej przychodzę do Sali Królestwa z pierwszymi i wychodzę z ostatnimi. Rozmowy z innymi sługami Jehowy budzą we mnie radość. Czuję się wśród nich jak w rodzinie, jak w duchowym raju”. Dodał też: „Tak jak kompas zawsze wskazuje północ, tak moje najskrytsze myśli i pragnienia kierują mnie na zebrania”.

18. Co sądzisz o zebraniach i na co jesteś zdecydowany?

18 Czy oddawanie Bogu czci na zebraniach wzbudza w tobie podobne odczucia? W takim razie bądź zdecydowany okazywać wytrwałość i dalej podejmować szczere wysiłki, by na nie regularnie przychodzić. W ten sposób pokażesz, że zgadzasz się ze słowami króla Dawida: „Jehowo, umiłowałem mieszkanie twego domu” (Ps. 26:8).

^ [1] (akapit 3) Niektórzy z naszych współwyznawców nie mogą regularnie chodzić na zebrania z powodu ograniczeń, na które nie mają wpływu, takich jak poważna choroba. Mogą mieć pewność, że Jehowa rozumie ich sytuację i ceni ich służbę pełnioną z całej duszy. Starsi starają się pomagać schorowanym osobom korzystać z programu duchowego przez telefon lub udostępniają im nagrania.

^ [2] (akapit 3) Zobacz ramkę „Dlaczego korzystamy z zebrań”.