‛Przerzuć troski na Jehowę’

‛Przerzuć troski na Jehowę’

„Przerzućcie na (...) [Jehowę] wszelką waszą troskę, gdyż on się o was troszczy” (1 PIOTRA 5:7).

PIEŚNI: 60, 23

1, 2. (a) Dlaczego czasami możemy odczuwać niepokój? (Zobacz ilustrację tytułową). (b) Co przeanalizujemy w tym artykule?

ŻYJEMY w naprawdę stresujących czasach. Rozwścieczony Szatan Diabeł „krąży jak ryczący lew, starając się kogoś pożreć” (1 Piotra 5:8; Obj. 12:17). Dlatego nic dziwnego, że czasami nawet słudzy Boży odczuwają pewną miarę niepokoju. Na przykład wierny król Dawid niekiedy ‛chował smutek w swym sercu’ (Ps. 13:2). Apostoła Pawła ‛nurtowała troska o wszystkie zbory’ (2 Kor. 11:28). Co więc możemy zrobić, kiedy jesteśmy przytłoczeni zmartwieniami?

2 W przeszłości nasz niebiański Ojciec pomagał swoim sługom uwolnić się od niepokoju, dlatego możemy być pewni, że i nam pomoże. Biblia zachęca: „Przerzućcie na niego wszelką waszą troskę [„zmartwienia”, Edycja Świętego Pawła], gdyż on się o was troszczy” (1 Piotra 5:7). Jak zatem możemy to robić? Przeanalizujmy cztery sposoby: szczere modlitwy, czytanie Słowa Bożego i rozmyślanie o nim, poddawanie się pod wpływ ducha świętego i rozmowy z zaufanymi osobami. Podczas tej analizy zastanów się, które z przedstawionych rad chciałbyś zastosować.

„ZRZUĆ SWE BRZEMIĘ NA JEHOWĘ”

3. Jak możesz ‛zrzucić swe brzemię na Jehowę’?

3 Po pierwsze, możemy zwracać się do Jehowy w szczerych modlitwach. Kiedy znajdujesz się w sytuacji, która cię martwi lub wywołuje w tobie niepokój i lęk, opowiedz o swoich uczuciach kochającemu Ojcu niebiańskiemu. Dawid błagał Jehowę: „Zechciej, Boże, nadstawić ucha na moją modlitwę”. Potem dodał: „Zrzuć swe brzemię na Jehowę, a on cię wesprze” (Ps. 55:1, 22). Kiedy zrobiłeś już wszystko, co mogłeś, żeby rozwiązać dany problem, modlitwa płynąca z serca na pewno zdziała więcej niż zamartwianie się. Ale jak modlitwa może ci pomóc, żebyś nie czuł się przytłoczony „niepokojącymi myślami”? (Ps. 94:18, 19).

4. Dlaczego powinniśmy się modlić, kiedy odczuwamy niepokój?

4 Odczytaj Filipian 4:6, 7. Kiedy wytrwale zanosimy do Jehowy szczere błagania, On na nie odpowiada. W jaki sposób? Zapewnia nam wewnętrzny spokój, który uwalnia nasze myśli i serca od negatywnych emocji. Przekonało się o tym wiele osób. Dręczyły je różne obawy, ale Bóg pomógł im uzyskać głęboki spokój, który „przewyższa wszelką myśl”. Ty też możesz tego doświadczyć. „Pokój Boży” może pomóc ci pokonać wszelkie przeszkody. W pełni zaufaj serdecznej obietnicy Jehowy: „Nie lękaj się, (...) bo ja jestem twoim Bogiem. Wzmocnię cię. Naprawdę ci pomogę” (Izaj. 41:10).

WEWNĘTRZNY SPOKÓJ DZIĘKI SŁOWU BOŻEMU

5. Jak Słowo Boże pomaga uzyskać wewnętrzny spokój?

5 Po drugie, możemy uzyskać wewnętrzny spokój, czytając Biblię i rozmyślając nad jej treścią. Dlaczego to takie ważne? Pismo Święte zawiera praktyczne rady, które pomagają ograniczyć niepokój, radzić sobie z nim, a nawet go wyeliminować. Nie zapominajmy, że mądre wskazówki podane w tej Księdze są praktyczne i pokrzepiające, bo pochodzą od samego Stwórcy. Gdy będziesz codziennie o nich rozmyślać i zastanawiać się, jak je zastosować w swoim życiu, to poczujesz się bardzo umocniony. Nie bez powodu Jehowa powiązał czytanie Jego Słowa z byciem „odważnym i silnym” (Joz. 1:7-9).

6. Jaki wpływ mogą mieć na ciebie słowa Jezusa?

6 W Biblii znajdujemy kojące wypowiedzi Jezusa. Jego słowa i nauki były dla słuchaczy źródłem pokrzepienia. Wielu ludzi lgnęło do niego, bo pocieszał zmartwionych i przygnębionych oraz umacniał słabych (odczytaj Mateusza 11:28-30). Szczerze interesował się duchowymi, emocjonalnymi i fizycznymi potrzebami innych (Marka 6:30-32). Obietnica Jezusa, że będzie nas wspierał, jest wciąż aktualna. Możesz odnieść z niej taką samą korzyść jak apostołowie, którzy mieli z nim osobisty kontakt. Jezusa nie ma już na ziemi, ale jako niebiański Król cały czas przejawia empatię. Kiedy więc odczuwasz niepokój, „potrafi przyjść z pomocą” i robi to „w stosownym czasie”. Jezus rzeczywiście może ci pomóc radzić sobie z niepokojem oraz dodać ci nadziei i odwagi (Hebr. 2:17, 18; 4:16).

OWOCE DUCHA BOŻEGO

7. Jak może ci pomóc wpływ ducha świętego?

7 Po trzecie, Jezus zapewnił, że „Ojciec w niebie da ducha świętego tym, którzy go proszą” (Łuk. 11:10-13). Owoce tego ducha pomogą nam radzić sobie z niepokojem. Są to przymioty, które wydajemy pod wpływem czynnej siły od Boga i które odzwierciedlają Jego osobowość (odczytaj Galatów 5:22, 23; Kol. 3:10). Dzięki ich pielęgnowaniu twoje relacje z innymi się poprawią i unikniesz wielu stresujących sytuacji. Zastanówmy się, jaką pomocą może być przejawianie poszczególnych owoców ducha.

8-12. Jak owoce ducha mogą ci pomóc radzić sobie ze stresującymi sytuacjami lub ich unikać?

8 „Miłość, radość, pokój”. Kiedy będziesz traktować innych z szacunkiem, zauważysz, że odczuwasz mniej negatywnych emocji. Jak to możliwe? Okazując miłość braterską, tkliwe uczucie i szacunek, unikamy napięć w relacjach z innymi (Rzym. 12:10).

9 „Cierpliwość, życzliwość, dobroć”. Gdy będziesz się kierować zachętą: „Stańcie się jedni dla drugich życzliwi, tkliwie współczujący, wspaniałomyślnie przebaczając sobie nawzajem”, pokażesz, że zależy ci na pokojowych stosunkach z innymi (Efez. 4:32). W ten sposób nie dopuścisz do rozwinięcia się sytuacji, które mogłyby wywołać stres. Będziesz też lepiej reagować na przejawy niedoskonałości innych.

10 „Wiara”. Nasze zmartwienia często mają związek ze środkami do życia i dobrami materialnymi (Prz. 18:11). Silna wiara w życzliwą troskę Jehowy może ci pomóc radzić sobie z takim niepokojem lub go wyeliminować. Jak możesz to osiągnąć? Zastosuj się do natchnionej rady apostoła Pawła, żeby ‛zadowalać się tym, co jest obecnie’. Paweł dodaje: „[Bóg] powiedział: ‚Nie pozostawię cię ani nie opuszczę’. Możemy więc być pełni otuchy i mówić: ‚Jehowa jest moim wspomożycielem; nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek?’” (Hebr. 13:5, 6).

11 „Łagodność, panowanie nad sobą”. Pomyśl, jakie dobre efekty daje przejawianie takich przymiotów. Dzięki nim unikniesz zachowań, które mogą wywoływać w tobie niepokój, i odniesiesz korzyść z wystrzegania się ‛złośliwej goryczy, gniewu, srogiego zagniewania, krzyku i obelżywej mowy’ (Efez. 4:31).

12 Oczywiście żeby ‛ukorzyć się pod potężną ręką Boga’ i ‛przerzucić na Niego wszelką troskę’, potrzebna jest pokora (1 Piotra 5:6, 7). Pielęgnując ten przymiot, możesz ‛chodzić z Bogiem’ — zyskasz Jego uznanie i wsparcie (Mich. 6:8). Kiedy będziesz realistycznie oceniać swoje możliwości — fizyczne, psychiczne i emocjonalne — będziesz bardziej polegać na Bogu i zapewne unikniesz zbytniego zamartwiania się.

‛NIGDY SIĘ NIE ZAMARTWIAJCIE’

13. Co znaczą słowa Jezusa, żeby ‛nigdy się nie zamartwiać’?

13 Ewangelii według Mateusza 6:34 (odczytaj) znajdujemy ważną zachętę Jezusa: ‛Nigdy się nie zamartwiajcie’. Zastosowanie tej rady może się wydawać trudne. Co Jezus miał na myśli? Oczywiście nie twierdził, że sługa Boży całkowicie uniknie zmartwień. Jak już wspomnieliśmy, trudne chwile przeżywali na przykład Dawid i apostoł Paweł. Ale Jezus starał się pomóc swoim uczniom zrozumieć, że nadmierne zamartwianie się nie rozwiąże problemów. Każdy dzień niesie kolejne wyzwania. A zatem chrześcijanie nie powinni dodawać sobie zmartwień, niepokojąc się o coś, co było lub będzie. Jak zastosowanie rady Jezusa pomoże ci uwolnić się od destrukcyjnego stresu?

14. Co możesz zrobić, jeśli zamartwiasz się dawnymi błędami?

14 Zdarza się, że ktoś się zamartwia błędami popełnionymi w przeszłości. Może go przygniatać poczucie winy z powodu czegoś, co wydarzyło się nawet wiele lat temu. Dawne przewinienia dręczyły Dawida. Przyznał wręcz: „Wydałem ryk z powodu jęku mego serca” (Ps. 38:3, 4, 8, 18). Co w związku z tym zrobił? Uwierzył, że Jehowa mu przebaczył — z przekonaniem powiedział: „Szczęśliwy ten, którego bunt przebaczono” (odczytaj Psalm 32:1-3, 5).

15. (a) Co powinieneś zrobić, zamiast się zamartwiać swoją sytuacją? (b) Jakie praktyczne działania możesz podjąć, by ograniczyć niepokój? (Zobacz ramkę „ Jak ograniczyć niepokój”).

15 Niekiedy powodem do zmartwień jest obecna sytuacja. Na przykład Dawid w okresie, w którym pisał Psalm 55, obawiał się o swoje życie (Ps. 55:2-5). Mimo to nie pozwolił, żeby strach pozbawił go zaufania do Jehowy. Swoje problemy przedstawił Mu w żarliwej modlitwie, ale jednocześnie podjął praktyczne działania, by sobie z nimi poradzić (2 Sam. 15:30-34). Jak możesz naśladować Dawida? Nie daj się przytłoczyć zmartwieniom. Zrób wszystko, co możesz w danej sytuacji, a następnie zostaw sprawy w rękach Jehowy.

16. Jak zrozumienie znaczenia imienia Bożego może wzmocnić twoją wiarę?

16 Czasami powodem nieuzasadnionego lęku jest zadręczanie się tym, co może się wydarzyć. Jednak nie powinieneś martwić się na zapas. Dlaczego? Często sprawy nie przybierają tak niekorzystnego obrotu, jak się obawialiśmy. Co więcej, żadna sytuacja nie jest zbyt trudna dla Boga, na którego możesz ‛przerzucić wszelką troskę’. Jego imię znaczy „On powoduje, że się staje” (Wyjścia 3:14). Głębokie znaczenie tego imienia upewnia nas, że Jehowa może dla swoich sług zrobić wszystko, co postanowi. Bądź pewny, że Bóg nagrodzi tych, którzy są Mu wierni, i pomoże im radzić sobie z obawami związanymi z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.

SZCZERE ROZMOWY

17, 18. Jak szczere rozmowy mogą ci pomóc radzić sobie z niepokojem?

17 Po czwarte, żeby zapanować nad niepokojem, warto szczerze porozmawiać z zaufaną osobą. Współmałżonek, bliski przyjaciel czy starszy zboru może ci pomóc spojrzeć na daną sytuację z dystansu. „Zatroskanie w sercu człowieka przytłacza je, lecz dobre słowo je rozwesela” (Prz. 12:25). Szczera i otwarta wymiana myśli pomoże ci zrozumieć swoje obawy i sobie z nimi poradzić. W Biblii czytamy: „Plany zostają zniweczone, gdzie nie ma poufnej rozmowy, lecz przy mnóstwie doradców osiąga się cel” (Prz. 15:22).

18 Kolejną pomocą od Jehowy są cotygodniowe zebrania. Bracia i siostry troszczą się o ciebie i chcą cię zachęcać (Hebr. 10:24, 25). Taka „wymiana zachęt” doda ci sił duchowych i ułatwi radzenie sobie z wszelkim niepokojem (Rzym. 1:12).

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁO SIŁY — WIĘŹ Z BOGIEM

19. Co cię przekonuje, że źródłem siły może być więź z Bogiem?

19 Zobaczmy, czego o ‛przerzucaniu trosk na Jehowę’ uczymy się od pewnego starszego zboru z Kanady. Pracuje on jako nauczyciel, co wiąże się z dużym stresem. W dodatku zmaga się z zaburzeniami lękowymi. Jak sobie radzi? Wyjaśnia: „Siłę do radzenia sobie z problemami emocjonalnymi daje mi przede wszystkim umacnianie więzi z Jehową. W trudnych chwilach bardzo ważne jest również wsparcie prawdziwych przyjaciół i duchowych braci. Swoimi odczuciami szczerze i otwarcie dzielę się z żoną. Cenię też pomoc starszych z mojego zboru i nadzorcy obwodu, dzięki którym spojrzałem na sprawy z właściwej perspektywy. Poza tym skorzystałem z pomocy lekarza, zmieniłem rozkład zajęć i wygospodarowałem czas na odpoczynek i zażywanie ruchu. Stopniowo zacząłem odzyskiwać równowagę. Kiedy zdarzy się coś, na co nie mam wpływu, pozostawiam to w rękach Jehowy”.

20. (a) Jak możemy ‛przerzucać troski na Jehowę’? (b) Co omówimy w następnym artykule?

20 Jak się przekonaliśmy, w ‛przerzucaniu trosk na Jehowę’ pomaga szczera modlitwa, czytanie Jego Słowa i rozmyślanie. Bardzo ważne jest też pielęgnowanie owoców ducha, zwierzanie się zaufanym osobom i przebywanie w budującym towarzystwie braci. W następnym artykule omówimy, jak sił dodaje nam nadzieja na otrzymanie nagrody od Jehowy (Hebr. 11:6).