Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pamiętaj o doniosłej kwestii

Pamiętaj o doniosłej kwestii

„Aby wiedziano, że ty, który masz na imię Jehowa, ty sam jesteś Najwyższym nad całą ziemią” (PS. 83:18).

PIEŚNI: 46, 136

1, 2. (a) Jaka doniosła kwestia dotyczy wszystkich ludzi? (b) Dlaczego tak ważne jest zrozumienie znaczenia tej kwestii?

DLA wielu ludzi w życiu liczą się przede wszystkim pieniądze. Koncentrują się oni na zdobywaniu dóbr materialnych lub na dbaniu o to, co już zdobyli. Dla innych ważna jest rodzina, zdrowie albo osobiste osiągnięcia.

2 Jednak zasadniczą sprawą, która dotyczy wszystkich nas, jest wykazanie słuszności zwierzchnictwa Jehowy. Nie możemy stracić tej kwestii z oczu. Jak mogłoby do tego dojść? Gdybyśmy przywiązywali nadmierną wagę do codziennych spraw albo problemów osobistych. Z drugiej strony im lepiej rozumiemy znaczenie doniosłej kwestii dotyczącej władzy Boga, tym lepiej jesteśmy przygotowani do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami i przybliżamy się do Jehowy.

DLACZEGO TAKA WAŻNA?

3. Co Szatan zarzucił Bogu?

3 Szatan Diabeł zakwestionował prawo Jehowy do sprawowania władzy. Twierdził, że Bóg jest złym władcą i że odmawia swoim stworzeniom czegoś dobrego. Insynuował, że ludzie byliby znacznie szczęśliwsi i lepiej by im się wiodło, gdyby rządzili się sami (Rodz. 3:1-5). Ponadto zasugerował, że żaden człowiek nie będzie z serca lojalny wobec Boga — że każdy w określonych warunkach odrzuci Jego władzę (Hioba 2:4, 5). Dlatego Jehowa wyznaczył pewien czas, żeby się okazało, jak będzie wyglądać życie ludzi pozbawionych Jego zwierzchnictwa.

4. Dlaczego kwestia dotycząca zwierzchnictwa musi zostać rozstrzygnięta?

4 Oczywiście Jehowa wie, że zarzuty Szatana są fałszywe. Dlaczego więc daje mu tyle czasu na próbę ich udowodnienia? Odpowiedź ma związek ze wszystkimi rozumnymi stworzeniami (odczytaj Psalm 83:18). Pierwsi ludzie odrzucili władzę Jehowy i podobnie zrobiło wielu po nich. Dlatego niektórzy mogliby się zastanawiać, czy twierdzenia Diabła nie są uzasadnione. Dopóki ta kwestia pozostaje nierozstrzygnięta w umysłach ludzi i aniołów, między narodami, rasami, plemionami, rodzinami i poszczególnymi osobami nie będzie zgody. Ale kiedy słuszność władzy Jehowy zostanie udowodniona, wszyscy raz na zawsze Mu się podporządkują. We wszechświecie znów zapanuje pokój (Efez. 1:9, 10).

5. Jaką rolę możemy odegrać w kwestii dotyczącej zwierzchnictwa?

5 Słuszność Bożego zwierzchnictwa zostanie udowodniona, a rządy Szatana i ludzi zakończą się fiaskiem i zostaną usunięte. Władza Boga sprawowana za pośrednictwem mesjańskiego Królestwa odniesie sukces, a Jego wierni poddani dowiodą, że ludzie mogą dochować Mu lojalności (Izaj. 45:23, 24). Czy pragniesz być wśród tych lojalnych zwolenników władzy Jehowy? Z pewnością. Aby tak było, musisz cały czas pamiętać o doniosłej kwestii dotyczącej zwierzchnictwa i rozumieć, dlaczego jest tak istotna.

ZWIERZCHNICTWO BOGA WAŻNIEJSZE NIŻ WYBAWIENIE LUDZI

6. Jak ważne jest wykazanie słuszności władzy Jehowy?

6 Jak już wspomnieliśmy, wykazanie słuszności władzy Jehowy to doniosła kwestia dotycząca ludzkości. Jest ważniejsza niż osobiste szczęście poszczególnych ludzi. Czy więc nasze wybawienie jest bez znaczenia? Czy Jehowa się o nas nie troszczy? Wcale nie! Dlaczego możemy tak powiedzieć?

7, 8. Dlaczego wykazanie słuszności władzy Jehowy jest ściśle związane ze spełnieniem Jego obietnic?

7 Jehowa bardzo kocha i ceni ludzi. Dał swojego Syna, żebyśmy dzięki jego krwi mogli uzyskać życie wieczne (Jana 3:16; 1 Jana 4:9). Gdyby Jehowa nie spełnił swoich obietnic, Diabeł miałby pretekst, żeby nazwać Go kłamcą i złym władcą, który odmawia swoim stworzeniom czegoś dobrego. Uzasadnione byłoby też szydercze pytanie przeciwników: „Gdzie jest ta jego obiecana obecność? Przecież od dnia, gdy nasi praojcowie zapadli w sen śmierci, wszystko trwa dokładnie tak, jak od początku stworzenia” (2 Piotra 3:3, 4). Ale Jehowa zawsze dotrzymuje obietnic, dlatego wykazanie słuszności swojego zwierzchnictwa powiązał z wybawieniem posłusznych ludzi (odczytaj Izajasza 55:10, 11). Co więcej, Jego władzę cechuje miłość. Możemy więc być pewni, że On zawsze będzie kochał i cenił swoich lojalnych sług (Wyjścia 34:6).

8 Uznając znaczenie władzy Jehowy, nie pomniejszamy wagi własnego wybawienia ani swojej wartości w Jego oczach. Po prostu patrzymy na to z właściwej perspektywy. Takie zrównoważone spojrzenie jest niezbędne, jeśli chcemy lojalnie popierać władzę Jehowy.

WŁAŚCIWA PERSPEKTYWA

9. Jaki zarzut wobec Hioba wysunął Szatan? (Zobacz ilustrację tytułową).

9 O tym, że trzeba patrzeć na sprawy z właściwej perspektywy, dowiadujemy się z jednej z najstarszych ksiąg biblijnych — z Księgi Hioba. Opisano w niej zarzut Szatana, że jeśli Hiob będzie cierpiał, odwróci się od Boga. Szatan chciał nakłonić Jehowę, żeby ściągnął na tego prawego człowieka nieszczęścia. Bóg tego nie zrobił, ale pozwolił Szatanowi wypróbować Hioba. Powiedział: „Wszystko, co ma, jest w twoim ręku” (odczytaj Hioba 1:7-12). Hiob w krótkim czasie stracił sług, środki utrzymania i 10 ukochanych dzieci. Szatan wywołał wrażenie, że to Bóg jest sprawcą tych nieszczęść (Hioba 1:13-19). Następnie sprowadził na Hioba bolesną i odrażającą chorobę (Hioba 2:7). Rozpaczliwe położenie Hioba potęgowały zniechęcające wypowiedzi żony i trzech „uciążliwych pocieszycieli” (Hioba 2:9; 3:11; 16:2).

10. (a) Jak Hiob dowiódł lojalności wobec Boga? (b) Dlaczego Hiob potrzebował skorygowania?

10 Czy zarzut Szatana był uzasadniony? Okazał się zupełnie bezpodstawny. Hiob nie odwrócił się od Boga (Hioba 27:5). Ale przez jakiś czas nie patrzył na sprawy z właściwej perspektywy. Skoncentrował się na udowadnianiu swojej prawości i nawet żądał wyjaśnienia, dlaczego znalazł się w takiej sytuacji (Hioba 7:20; 13:24). Ponieważ wiemy, jak bardzo cierpiał, moglibyśmy go usprawiedliwiać. Jednak Jehowa uznał, że musi skorygować jego sposób myślenia. Co mu powiedział?

11, 12. Co Jehowa pomógł zrozumieć Hiobowi i jak on na to zareagował?

11 Odpowiedź Boga jest zawarta w czterech rozdziałach Księgi Hioba — od 38 do 41. Nigdzie nie czytamy, żeby Jehowa wyjaśnił Hiobowi, co jest powodem jego cierpień, jak gdyby musiał się tłumaczyć. Przede wszystkim chciał uzmysłowić mu jego znikomość w porównaniu ze swoją wielkością. Pomógł mu dostrzec, że są ważniejsze sprawy, na których należy się skupiać (odczytaj Hioba 38:18-21). Dzięki temu Hiob ponownie spojrzał na wydarzenia z właściwej perspektywy.

12 Czy Jehowa, udzielając cierpiącemu Hiobowi takiego bezpośredniego skorygowania, potraktował go surowo? Nie. Hiob również tak nie uważał. Mimo przeżywanej udręki w końcu zrozumiał sedno sprawy. Powiedział nawet: „Odwołuję, co powiedziałem, i kajam się w prochu i popiele”. Tak podziałały na niego trzeźwiące, a zarazem pokrzepiające słowa Jehowy (Hioba 42:1-6). Wcześniej Hiob został już skorygowany przez młodszego od siebie Elihu (Hioba 32:5-10). Kiedy pozytywnie zareagował na skarcenie od Boga i zmienił swoje nastawienie, Jehowa publicznie pochwalił go za wierność w obliczu prób (Hioba 42:7, 8).

13. Jakie korzyści ze skorygowania od Jehowy odnosił Hiob jeszcze długo po zakończeniu prób?

13 Hiob odnosił korzyści ze skorygowania od Jehowy jeszcze długo po zakończeniu prób. W jakim sensie? Chociaż „Jehowa (...) błogosławił potem Hiobowi koniec bardziej niż jego początek”, odzyskanie tego, co stracił, musiało trochę potrwać. Z czasem urodziło mu się „siedmiu synów i trzy córki” (Hioba 42:12-14). Mimo to niewątpliwie tęsknił za dziećmi, które uśmiercił Szatan. Przez pewien okres na pewno żywo pamiętał swoje cierpienia. Nawet jeśli po jakimś czasie lepiej zrozumiał ich przyczynę, mogło mu się niekiedy nasuwać pytanie, dlaczego musiał cierpieć do tego stopnia. W takich sytuacjach mógł przypominać sobie słowa Jehowy. To pomagało mu patrzeć na sprawy z właściwej perspektywy i go pokrzepiało (Ps. 94:19).

Czy mimo problemów pamiętasz o doniosłej kwestii? (Zobacz akapit 14)

14. Czego uczymy się z przeżyć Hioba?

14 Historia Hioba pomaga nam patrzeć na sprawy z właściwej perspektywy i nas pokrzepia. Jehowa zadbał, żeby ta relacja została utrwalona „dla naszego pouczenia, abyśmy przez naszą wytrwałość i przez pociechę z Pism mieli nadzieję” (Rzym. 15:4). Czego się z niej uczymy? Przede wszystkim tego, że nie powinniśmy być tak bardzo skupieni na własnym życiu, żeby stracić z oczu doniosłą kwestię — wykazanie słuszności władzy Jehowy. Powinniśmy też pamiętać, na czym polega nasza rola — wzorem Hioba nawet w próbach chcemy dochować Bogu wierności.

15. Co osiągamy, gdy w próbach zachowujemy wierność?

15 W jaki sposób historia Hioba nas pokrzepia? Uświadamia nam, że próby wcale nie świadczą o niezadowoleniu Jehowy. Pozwalają nam natomiast pokazać, że popieramy Jego władzę (Prz. 27:11). Dzięki wytrwałości zyskujemy „stan uznania” oraz umacniamy nadzieję (odczytaj Rzymian 5:3-5). Przeżycia Hioba dowodzą, że „Jehowa jest bardzo tkliwy w uczuciach i miłosierny” (Jak. 5:11). Dlatego możemy być pewni, że On nagrodzi wszystkich, którzy popierają Jego zwierzchnictwo. Ta świadomość pomaga nam „w pełni wytrwać i z radością okazywać wielkoduszną cierpliwość” (Kol. 1:11).

KONCENTRUJ SIĘ NA TYM, CO WAŻNE

16. Dlaczego musimy przypominać sobie o znaczeniu popierania zwierzchnictwa Jehowy?

16 To prawda, że niełatwo jest cały czas pamiętać o kwestii dotyczącej zwierzchnictwa Jehowy. Niekiedy problemy mogą nas przytłaczać. Nawet drobne trudności mogą się wydać olbrzymie, jeśli będziemy wciąż się na nich skupiać. Dlatego gdy znajdujemy się w trudnym położeniu, warto regularnie przypominać sobie o znaczeniu popierania władzy Boga.

17. Jak w zachowaniu właściwej perspektywy pomaga regularny udział w służbie dla Jehowy?

17 W zachowaniu właściwej perspektywy pomaga też regularny udział w służbie dla Jehowy. Pomyślmy o siostrze Renee, która przeszła udar i zmagała się z nowotworem oraz chronicznym bólem. Podczas pobytu w różnych ośrodkach medycznych głosiła personelowi, pacjentom i odwiedzającym. W jednym szpitalu w ciągu dwóch i pół tygodnia poświęciła na głoszenie 80 godzin. Nawet krótko przed śmiercią nie zapomniała o zwierzchnictwie Jehowy. Pomagało jej to znosić trudy choroby.

18. Jak przeżycie pewnej siostry ilustruje wartość pamiętania o władzy Jehowy?

18 Oczywiście o zwierzchnictwie Jehowy chcemy pamiętać również wtedy, gdy zmagamy się z codziennymi problemami. Jennifer spędziła trzy dni na lotnisku, czekając na powrót do domu. Kolejne loty były odwoływane. Jennifer czuła się samotna i wyczerpana, dlatego mogłaby zacząć się nad sobą użalać. Tymczasem pomodliła się do Jehowy, żeby pomógł jej dać świadectwo innym pasażerom zmęczonym oczekiwaniem. Udało jej się porozmawiać z wieloma osobami i rozpowszechnić sporo publikacji. Opowiada: „Mimo tych trudności czułam, że Jehowa mi pobłogosławił i dodał sił, żebym mogła uświęcić Jego imię”. Siostra ta rzeczywiście koncentrowała się na zamierzeniu Jehowy.

19. Co wyróżnia sług Jehowy?

19 Zrozumienie, jak ważne jest wykazanie słuszności władzy Boga, odróżnia religię prawdziwą od fałszywej. Słudzy Jehowy od zawsze popierają Jego zwierzchnictwo. Każdy z nas powinien dokładać starań, żeby patrzeć na tę sprawę z Jego punktu widzenia.

20. Co czuje Jehowa, kiedy starasz się popierać Jego zwierzchnictwo?

20 Bądź pewny, że Jehowa bardzo ceni, kiedy starasz się popierać Jego zwierzchnictwo — wiernie pełnisz służbę i okazujesz wytrwałość w próbach (Ps. 18:25). W następnym artykule omówimy kolejne powody, dla których powinniśmy całym sercem popierać władzę Boga, oraz zastanowimy się, jak to robić.