Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

DLA MŁODYCH LUDZI

10. Rzetelność

10. Rzetelność

CO TO OZNACZA

Ludzie rzetelni zdobywają zaufanie rodziców, przyjaciół i pracodawców. Przestrzegają zasad, dotrzymują słowa i zawsze mówią prawdę.

DLACZEGO JEST TO WAŻNE

Ilość swobody, którą się cieszysz, prawie zawsze jest bezpośrednio związana z poziomem zaufania, na jakie zasłużyłeś.

„Najlepszy sposób na zdobycie zaufania rodziców to pokazanie, że jesteś dojrzały i odpowiedzialny, i to nie tylko, kiedy jesteś z nimi, ale też kiedy nie ma ich w pobliżu” (Sarahi).

ZASADA BIBLIJNA: ‛Szlachetnym postępowaniem pokażcie swe uczynki’ (Jakuba 3:13).

CO MOŻESZ ZROBIĆ

Bez względu na to, czy chcesz zdobyć więcej zaufania, czy odzyskać stracone zaufanie, mogą ci pomóc poniższe rady.

Bądź prawdomówny. Nic tak nie podkopuje zaufania jak kłamstwo. I na odwrót: Gdy jesteś szczery i prawdomówny — zwłaszcza jeśli chodzi o popełnione błędy — zdobywasz zaufanie innych.

„Łatwo jest być prawdomównym, kiedy wszystko jest w porządku. Ale żeby zdobyć czyjeś zaufanie, musisz mówić prawdę nawet wtedy, gdy stawia cię to w niekorzystnym świetle” (Caiman).

ZASADA BIBLIJNA: „We wszystkim pragniemy postępować uczciwie” (Hebrajczyków 13:18).

Bądź godny zaufania. Z pewnej ankiety przeprowadzonej w USA wynika, że 78 procent specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi wymienia rzetelność wśród „trzech najważniejszych zalet cenionych przez pracodawców”. Jeśli nauczysz się rzetelności już teraz, przyniesie ci to korzyści w dorosłym życiu.

„Moi rodzice widzą, kiedy zachowuję się odpowiedzialnie i wykonuję swoje obowiązki bez ciągłego przypominania. Im większe zaangażowanie u mnie widzą, tym więcej mają do mnie zaufania” (Sarah).

ZASADA BIBLIJNA: „Wierzę w twoje posłuszeństwo i wiem, że uczynisz więcej niż to, o co proszę” (Filemona 21, Popowski).

Bądź cierpliwy. Wzrost fizyczny jest widoczny od razu, ale żeby inni dostrzegli twój rozwój umysłowy i emocjonalny, potrzeba czasu.

„Nie da się zdobyć zaufania rodziców i innych ludzi dzięki jakiejś jednej sytuacji. Zasłużysz na nie, jeśli będziesz przez dłuższy czas pokazywać, że jesteś odpowiedzialny” (Brandon).

ZASADA BIBLIJNA: „Przyodziejcie się w (...) cierpliwość” (Kolosan 3:12).