CAŁKOWITE ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW

Pod rządami Królestwa Bożego „w pełni będzie panował pokój”

Pod rządami Królestwa Bożego „w pełni będzie panował pokój”

Wkrótce długo wyczekiwane Królestwo Boże — rząd światowy ustanowiony przez Boga — zapewni na ziemi pokój i jedność. Jak obiecano w Psalmie 72:7, ‛pokój będzie panował w pełni’. Ale kiedy to Królestwo zacznie panować nad ziemią? Jak przejmie władzę? I co zrobić, żeby zostać jego poddanym?

KIEDY ZACZNIE PANOWAĆ?

Zgodnie z Biblią przyjście Królestwa Bożego miały zapowiadać pewne wyraźnie widoczne wydarzenia. Te wydarzenia tworzą „znak”, który obejmuje międzynarodowe konflikty, głód, choroby, wiele trzęsień ziemi oraz wzrost bezprawia (Mateusza 24:3, 7, 12; Łukasza 21:11; Objawienie 6:2-8).

Inne proroctwo zapowiadało: „W dniach ostatnich nastaną krytyczne czasy, trudne do zniesienia. Bo ludzie będą kochać samych siebie, kochać pieniądze, (...) będą nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, nielojalni, pozbawieni naturalnych uczuć, zawzięci, będą rzucać oszczerstwa, będą nieopanowani, brutalni, będą nienawidzić tego, co dobre, (...) nadęci pychą, będą kochać przyjemności, a nie będą kochać Boga” (2 Tymoteusza 3:1-4). Takie cechy zawsze przejawiała część ludzi. Ale teraz ten opis pasuje do większości społeczeństwa.

Te proroctwa zaczęły się spełniać w roku 1914. Wypowiedzi historyków, polityków i pisarzy potwierdzają, że po tym roku świat bardzo się zmienił. Na przykład duński historyk Peter Munch napisał: „Wybuch wojny w roku 1914 to wielki punkt zwrotny w dziejach ludzkości. Po świetlanej erze postępu (...) wkroczyliśmy w najeżony niebezpieczeństwami wiek katastrof, strachu i nienawiści”.

Ale jest też pozytywna wiadomość — te warunki są jak burza przed ciszą. Oznaczają, że Królestwo Boże zapanuje nad ziemią już wkrótce. Wskazał na to Jezus, mówiąc o znaku końca: „Ta dobra nowina o Królestwie będzie głoszona na całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. A potem nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14).

Ta dobra nowina jest głównym tematem orędzia głoszonego przez Świadków Jehowy. Ich podstawowa publikacja nosi tytuł Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy. Jest obecnie dostępna w 338 językach. Często omawia, co Królestwo Boże zrobi dla ludzi, oraz opisuje wspaniałe warunki, które zaprowadzi ono na ziemi.

JAK PRZEJMIE WŁADZĘ?

W znalezieniu odpowiedzi pomaga poznanie czterech ważnych faktów:

  1. Królestwa tego nie będzie reprezentował ani sprawował w nim władzy żaden z przywódców politycznych obecnego świata.

  2. Władcy polityczni nie będą chcieli oddać władzy i nierozsądnie sprzeciwią się rządom Królestwa Bożego (Psalm 2:2-9).

  3. Królestwo Boże będzie musiało zniszczyć polityczne rządy, które będą chciały nadal dominować nad ludźmi (Daniela 2:44; Objawienie 19:17-21). Tej rozstrzygającej ogólnoświatowej wojnie nadano w Biblii nazwę Armagedon (Objawienie 16:14, 16).

  4. Wszyscy, którzy chętnie popierają Królestwo Boże, zostaną ocaleni podczas Armagedonu i znajdą się w pokojowym nowym świecie. W Biblii nazwano ich „wielką rzeszą ludzi”, co może wskazywać na to, że będą ich miliony (Objawienie 7:9, 10, 13, 14).

CO ZROBIĆ, ŻEBY ZOSTAĆ PODDANYM KRÓLESTWA BOŻEGO?

Pierwszym krokiem do tego, żeby stać się poddanym Królestwa Bożego, jest zdobycie wiedzy. Jezus w modlitwie do Boga powiedział: „Żeby mogli żyć wiecznie, muszą poznać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (Jana 17:3).

Kiedy ludzie poznają osobowość Boga Jehowy, odnoszą z tego wiele korzyści. Wymieńmy dwie z nich. Po pierwsze, rozwijają silną wiarę w Niego. Opiera się ona na dowodach i upewnia ich, że Królestwo Boże jest realne i że już wkrótce obejmie władzę nad ziemią (Hebrajczyków 11:1). Po drugie, jeszcze bardziej kochają Boga i bliźnich. Miłość do Boga sprawia, że chętnie okazują Mu posłuszeństwo. Miłość do bliźniego pobudza ich do stosowania w praktyce słów Jezusa często nazywanych Złotą Regułą. Brzmi ona: „Traktujcie innych tak, jak sami chcecie być przez nich traktowani” (Łukasza 6:31).

Jako kochający Ojciec, nasz Stwórca chce dla nas tego, co najlepsze. Chce, żebyśmy doświadczyli „rzeczywistego życia”, o którym mówi Biblia (1 Tymoteusza 6:19). Obecne życie nie jest tym „rzeczywistym”. Dla milionów osób to tylko walka o przetrwanie. Żeby lepiej zrozumieć, czym jest „rzeczywiste życie”, wymieńmy niektóre wspaniałe rzeczy, jakie Królestwo Boże zrobi dla swoich poddanych.

Pod rządami Królestwa ludzie będą czuli się bezpieczni i będą mieli pod dostatkiem żywności